Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør og sterk vind i fjellet frå V fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og leområder. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak fra tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg
Snødekket bere preg av bygevêr og mykje kraftig vind frå SV/S i det siste. Toppar og ryggar er avblesne, og det ligg mykje snø i typiske leområder. Siste vindretning frå SV-V har transportert snø inn i N-Ø leområder og lagt opp fokksnøflak. Det er tidlegare observert vedvarande svake lag (kantkorn og rim) i det gamle snødekket. Over 1000-1200 moh er det tydlegare i snødekket, men det skal truleg mykje til (kraftig regnvêr heilt opp) for å eventuelt aktivere desse laga. Det vert førebels ikkje rekna som eit stort skredproblem. Det er tysdag nord i regionen observert tørr snøoverflate over 5-600 moh, kram og fuktig snø i skogen, vindfokk og svake bindingar i fokksnøen. Tysdag føremiddag er det vind frå SV i fjellet, delvis skya, lett nedbør og plussgrader til om lag 400 moh.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Robert Ulfsnes (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

30 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Skille mellom tørr og våt snø ligger i tre grensen. Turen stoppet på 1200moh grunnet dårlig vær. Ikke observert snø over dette.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

55 cm snødybde22 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø1.1 grader

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Stabilitetstest

GodECTP5@10cmQ3

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snølett vindtransport frå 1100moh idag. Under er snøen for kram/ hard til å flyttes på.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Snø-2.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: HEMNE

Stabilitetstest

MiddelsCTE9@20cmQ2

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Observerte skytende sprekker som ble meldt inn på søndag. Observerte også er lite flakskred som nok er fra søndag. Virker til å snødekket har stabilisert seg siden søndag pga gunstige temperaturer.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: BardI (Ukjent)

i kommune: OPPDAL

Skredhendelse

3 - MiddelsVått flakskred

Rapportert av: Sindre (Ukjent)

i kommune: HEMNE

Faretegn

Ferske sprekkerGikk inn i flere små nordvendte testheng. Mye spenning i fersk myk fokksnø. Skytende sprekker opp til 20meter lange, ved liten tilleggsbelastning i korte heng rundt 30 grader. Mellom 30-55cm dybde på flakene ved sprekkene. Svakt lag med nysnø, relativt tykt lag (5-10cm). Svært tørr og lett snø som ble fraktet med vinden. Betydelig mengde snøtransport hele dagen.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.