Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Skredfarevurdering

Mykje nedbør og sterk vind i fjellet frå V fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og leområder. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak fra tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snødekket bere preg av bygevêr og mykje kraftig vind frå SV/S i det siste. Toppar og ryggar er avblesne, og det ligg mykje snø i typiske leområder. Siste vindretning frå SV-V har transportert snø inn i N-Ø leområder og lagt opp fokksnøflak. Det er tidlegare observert vedvarande svake lag (kantkorn og rim) i det gamle snødekket. Over 1000-1200 moh er det tydlegare i snødekket, men det skal truleg mykje til (kraftig regnvêr heilt opp) for å eventuelt aktivere desse laga. Det vert førebels ikkje rekna som eit stort skredproblem. Det er tysdag nord i regionen observert tørr snøoverflate over 5-600 moh, kram og fuktig snø i skogen, vindfokk og svake bindingar i fokksnøen. Tysdag føremiddag er det vind frå SV i fjellet, delvis skya, lett nedbør og plussgrader til om lag 400 moh.
Resten av tirsdag ventes S-V stiv kuling i fjellet, om kvelden liten kuling. Snøbyger, nedbør som regn under 200-600 moh. 2-8 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og Snøbyger. 15-30 mm nedbør. Litt synkende temperatur.
Betydelig
3

Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V opptil stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen frisk bris. Enkelte sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. 5-10 mm nedbør.

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Over 1000-1100 moh kan det vere svake lag djupare i den gamle fokksnøen som kan påvirkast særleg der snødekket er tynt eller mjukt. Då kan ein løyse ut større skred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Robert Ulfsnes ()

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødyp 20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Ikke observert -2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Fritekst

Skille mellom tørr og våt snø ligger i tre grensen. Turen stoppet på 1200moh grunnet dårlig vær. Ikke observert snø over dette.

Snødekke

0 cm snødyp 30 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Snø 1.1 grader

Snødekke

55 cm snødyp 22 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Vær

Snø -2.0 grader

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø lett vindtransport frå 1100moh idag. Under er snøen for kram/ hard til å flyttes på.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snøprofil

Vangshø 1300moh 49351

Stabilitetstest

God ECTP 5@10cmQ3

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: HEMNE

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Fritekst

Observerte skytende sprekker som ble meldt inn på søndag. Observerte også er lite flakskred som nok er fra søndag. Virker til å snødekket har stabilisert seg siden søndag pga gunstige temperaturer.

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

NØ heng 850 moh. Varierende tykkelse på fokksnø mellom tynt og tykt skarelag. Fikk utslag på sjiktovergang på ca 20 cm. CTE9@20cmQ2. Fikk utslag med lille blokktest på fokksnø mellom skarelag hvor det var ca 1 cm tykt. Gjorde Også en ECT. Fikk ECTN17@20cmQ2 49312

Stabilitetstest

Middels CTE 9@20cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs