Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Skredfarevurdering

Mykje nedbør og sterk vind i fjellet frå V fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og leområder. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak fra tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snødekket bere preg av bygevêr og mykje kraftig vind frå SV/S i det siste. Toppar og ryggar er avblesne, og det ligg mykje snø i typiske leområder. Siste vindretning frå SV-V har transportert snø inn i N-Ø leområder og lagt opp fokksnøflak. Det er tidlegare observert vedvarande svake lag (kantkorn og rim) i det gamle snødekket. Over 1000-1200 moh er det tydlegare i snødekket, men det skal truleg mykje til (kraftig regnvêr heilt opp) for å eventuelt aktivere desse laga. Det vert førebels ikkje rekna som eit stort skredproblem. Det er tysdag nord i regionen observert tørr snøoverflate over 5-600 moh, kram og fuktig snø i skogen, vindfokk og svake bindingar i fokksnøen. Tysdag føremiddag er det vind frå SV i fjellet, delvis skya, lett nedbør og plussgrader til om lag 400 moh.
Resten av tirsdag ventes S-V stiv kuling i fjellet, om kvelden liten kuling. Snøbyger, nedbør som regn under 200-600 moh. 2-8 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og Snøbyger. 15-30 mm nedbør. Litt synkende temperatur.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Robert Ulfsnes (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 30 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Skille mellom tørr og våt snø ligger i tre grensen. Turen stoppet på 1200moh grunnet dårlig vær. Ikke observert snø over dette.

Vær

Ikke observert -2.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

55 cm snødybde 22 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø 1.1 grader

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø lett vindtransport frå 1100moh idag. Under er snøen for kram/ hard til å flyttes på.

Stabilitetstest

God ECTP5@10cmQ3

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Vær

Snø -2.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: HEMNE

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Observerte skytende sprekker som ble meldt inn på søndag. Observerte også er lite flakskred som nok er fra søndag. Virker til å snødekket har stabilisert seg siden søndag pga gunstige temperaturer.

Stabilitetstest

Middels CTE9@20cmQ2

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: BardI (Ukjent)

i kommune: OPPDAL

Skredhendelse

3 - Middels Vått flakskred

Rapportert av: Sindre (Ukjent)

i kommune: HEMNE

Faretegn

Ferske sprekker Gikk inn i flere små nordvendte testheng. Mye spenning i fersk myk fokksnø. Skytende sprekker opp til 20meter lange, ved liten tilleggsbelastning i korte heng rundt 30 grader. Mellom 30-55cm dybde på flakene ved sprekkene. Svakt lag med nysnø, relativt tykt lag (5-10cm). Svært tørr og lett snø som ble fraktet med vinden. Betydelig mengde snøtransport hele dagen.