Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø i høgda. Regn og høge temperaturer kan gi naturleg utløyste våte laussnøskred.

Skredfarevurdering

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til stor snøtransport inn i N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Stigande temperatur og regn heilt til topps vil svekke bindingar i snøen og kan påvirke svake lag djupare i snødekket. Dette kan føre til naturleg utløyste skred av større storleik. I bratt terreng kan ein få våte laussnøskred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome ~10 cm snø siste døgnet og veldig mykje snø dei siste dagane. Det var seint torsdag observert opp i 50 cm nysnø sørvest i regionen. Snøen har komme i sterk vind som har dreie frå NV-V til SV-V. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp nysnø- og fokksnøflak. Observatør v/Saufjellet melder torsdag om mange ferske skred i bratt terreng(~40º), mykje vindtransport og store mengder snø i enkelte leheng. Observatør i Sunndalen rapporterte inn drønn i snøen. Låge temperaturar har gitt høve for god vekst av kantkorn i indre delar av regionen. Observatør i Oppdal melder tysdag om eit tjukt lag som er i god utvikling under fokksnøen og nedover i skaren. Den overliggande fokksnøen er dog så hard at det svake laget truleg er vanskeleg å påvirke. Det skal truleg mykje til (kraftig regnvêr heilt opp) for å eventuelt aktivere desse laga. Fredag føremiddag er det sterk vind frå V-SV i fjellet, overskya og det snør til havnivå.
Resten av fredag ventes SV periodevis sterk kuling i fjellet. 5-15 mm nedbør, mest i vest. Nedbør som snø over 300-600 moh. Lørdag ventes SV-V stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen liten kuling. Snøbyger, regnbyger under 700-1000 moh, flest byger første del av dagen. 2-10 mm nedbør. Stigende temperatur, om kvelden plussgrader til fjelltoppshøyde.
Betydelig
3

Søndag ventes SV-V periodevis stiv kuling i fjellet, mest vind i indre strøk. Regnbyger, snøbyger over 600-1100 moh, høyest snøgrense først på dagen. Fra om ettermiddagen oppholdsvær. 5-15 mm nedbør.

Pågåande sterk vind frå SV, ny nedbør og framleis varmegrader høgt til fjells gir ingen vesentleg endring i skredfaresituasjonen. Skredfaren vert vurdert til 3 betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø 2.0 grader

Snødekke

150 cm snødyp 15 cm nysnø siste døgn

Snøprofil

Islag hvor spadeprøven knakk. Ca 100cm ned i snølaget 49743

Snøprofil

Stor sett smelteomvandlet snø, med definerte islag innimellom. Profilen ble laget i en steinrøys, vanskelig å si hvordan snødekket er festet til bakken. Observert antydning til kant kornet snø ned til bakken 49744

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: RINDAL

Vær

Snø 0.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over tregrensen er det begynnende flakdannelsen av den ferske snøen som har kommer de siste to døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø 0 grader

Fritekst

Stor variasjon mtp høyde over havet og eksponering for vind. Mye løs tør snø under tregrensen, kraftig snøfokk over tregrensen med varierende snølagring.

Snødekke

0 cm snødyp 20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: SUNNDAL

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 3 - Middels Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skred Kunne sjå mange ferske skred nedover sunndalen og øksendalen når det var sikt mellom bygene.

Faretegn

Stort snøfall Lagt seg opp ca 50 cm siste døgn der snøen har ligget i ro i skogen. Snødd ein del også gjennom dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mykje vindtransportert snø i leheng og leomårder.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø -9.0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 50 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 2 - Små Løssnøskred

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig