Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Skredfarevurdering

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Over 1000-1100 moh kan det vere svake lag djupare i den gamle fokksnøen som kan påvirkast særleg der snødekket er tynt eller mjukt. Då kan ein løyse ut større skred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har kome opp til 10 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i SV-S-SØ-vendte renner, søkk og lesider, og bygd opp fokksnøflak. Nysnøen frå tidlegare er flytta av vind fleire gonger, og har under gunstig temperatur stort sett stabilisert seg opp i 1000-1100 moh. Over denne høgda har snøen vore kald og tørr, og det finst svake lag i fokksnøen. Låge temperaturar har gitt høve for god vekst av kantkorn. Observatør i Oppedal melder tysdag om eit tjukt lag som er i god utvikling under fokksnøen og nedover i skaren. Den overliggande fokksnøen er dog så hard at det svake laget truleg er vanskeleg å påvirke, og det er fråvær av typiske fareteikn som drønn m.fl. Kantkornlaget vert førebels difor ikkje rekna som eit stort skredproblem, men er viktig å følgje med på. Kantkorn er skredproblem som vil utvikle seg i låge temperaturar og vedvare. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V-NV, overskya og det snør heilt til havnivå.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V opptil stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen frisk bris. Enkelte sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. 5-10 mm nedbør.
Betydelig
3

Fredag ventes økning til SV-V opptil stiv kuling i fjellet. 5-15 mm nedbør, mest i vest. Nedbør som snø over 300-600 moh. Høyest nysnøgrense om ettermiddagen.

Pågåande sterk vind frå SV-V og mykje ny nedbør gjev stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer nysnøflak over 500-600 meters høgd. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.