Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 23.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolege vêrforhold i fjellet gjer at fokksnøflaka får tid til stabilisering og skredfaretendensen er synkande. Det er laus snø tilgjengeleg for vinden, også i høgda, så skredproblemet er der vinden har flytta snø siste tida. Der vinden ikkje har tatt er faregraden lågare.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare over tid. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Kaldt og klart vær frå søndag har heldt snødekket tørt og laust og såleis tilgjengeleg for vind. Dette har og gitt overflaterim.
Observasjoner over tid viser til eit kantkornlag under bærande skare. Dette kantkornlaget er foreløpig ikkje rekna som eit skredproblem. Det er også kantkorndanning oppå skaren mot fokksnøen.
Ikkje observert skredaktivitet siste døgna
Det er laus snø tilgjengeleg for vind, også i høgda.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-16 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.
Skiftende vindretning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Hans Erik@ferdaråd (***)

i kommune: Oppdal

Stabilitetstest

Middels

CTH21@60cmQ2

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Snødekke

110 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: SUNNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 141,00 cm

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vinden (som ikkje er meldt) har flytta bitte små ferske flak i le. Det er muligens lokale dalvinder dette som ikkje er på alle toppar

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: DW (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-15.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: hilde@obskorps/svv (***)

i kommune: SUNNDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

CTH20@61cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Middels

CTE3@20cmQ3

Stabilitetstest

God

ECTP21@61cmQ3

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 139,00 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Snødekke

140 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 100,00 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Dødt snødekke. Proggressivt fastere nedover

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

CTM20@15cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Middels

CTM20@15cmQ2

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 100,00 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Snøprofil (2012)

40 cm fokksnø over gml skare. Bryter på medium i delvis nedbrutt på 15 cm. (CTM20@15cm). Tendenser til begynnende kantkorn over skare. Får ikke utslag på stab.tester. Snøprofil representativt for skredproblem

101094

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.