Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 21.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarande svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Opphaldsvær og lite vindtransport av snø dei siste dagane gjer at det blir danna betre bindingar i fokksnøen, men prosessen går langsamt i det kalde været. Kulda gjer også at svake kantkornlag kan utvikle seg rundt tette lag i snødekket, f.eks under fokksnø og rundt skare. Det skal generelt mykje til å løyse ut skred på dei harde fokksnøflaka, men på stadane det finnast godt utvikla kantkorn nede i snødekket kan skred bli store om ein klarer å påverke dei. Vær difor ekstra varsom der snødekket er tynt og flaka er mjuke. Snøskredfaren er vurdert som 2 - moderat.
Snødekket blei sterkt vindpåvirka i starten av veka. Snøen har bunde seg til harde flak, og på dei mest vindutsatte stadene er det is og smelteskare i overflata. Kulda har gjort at det stadvis har danna seg kantkornlag over og under denne overflateskara. Vinden har også påverka under skoggrensa, og her er det mjuke fokksnøflak nokre stadar. Det er lite snø tilgjengelig for vindtransport.
Ned i snødekket er det observert kantkornlag i samband med skarelag og under den ferske fokksnøen. Laga er ikkje like godt utvikla alle stadar i regionen og observasjonar tyder på at dette laget er betre utvikla i Oppdal enn t.d. i Rindal og Surnadal. Torsdag blei det observert drønn og sprekker i Drivdalen sør for Oppdal.
Det gjekk fleire skred i starten av veka, men sidan tirsdag er det ikkje registrert snøskredaktivitet.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-15 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør
Temperatur
-19 °C til -8 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.