Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 18.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng. Faren øker i takt med sol og varme.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer ventes å føre til naturlig utløste skred. I sørvendte fjellsider vil også sola varme snødekket. Skred kan løsne både som våte løssnøskred og som flakskred i overgangen mellom gammal snø og siste fokksnøen.
I snøoverflata i fjellet finnes fokksnø etter bygevær fra NV forrige helg kombinert med tidvis kraftig vind. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteomvandlet snø. Snøgrensa ligger mellom 300-400 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh.
Klarvær.
Inversjon gir plussgrader til fjelltopp.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
4 °C til 10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

17.05.2019 kl. 14:25

36 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 12 °C Sol, ingen nedbør, litt trekk fra V

Snødekke

Snøgrense på 400 moh

ObsID: 194901
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.