Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra vest. Der hvor nedbøren kommer som regn, under ca 1200 moh, venter vi naturlig utløste store skred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Der hvor nedbøren kommer som snø, ca over 1200 moh, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige og østlige leheng. En del naturlig utløste skred vil forekomme her. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det kommer mest regn kan denne belastningen /svekkelsen være nok til at skred løsner på dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de stedene som har fått mest snø de siste dagene. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange mindre våte naturlige utløste skred.
Onsdag er det litt rolig vær, men de siste dagene før det, kom det mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind fra vest. Dette har gitt fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Snøen er kommet med byger så det er lokale variasjoner i snømengdene. Før nysnøen kom var snøoverflaten i fjellet preget av hard og kompakt fokksnø, og noen steder var det avblåst ned på skare etter mye kraftig vind fra SØ.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om mye skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som harv vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
Snødekket og skredproblemene som har vært preges av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka. Fronten som preger snøskredfaren torsdag ser ut til å treffe land omtrent ved midnatt.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
42 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest natt til torsdag.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: MELØY

Vær

Regn

6.0 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Vær

Regn

0.0 grader

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: MELØY

Vær

Regn

2.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

Vær

Ikke observert

Snøprofil

Antall Lag: 9

Total dybde: 102,00 cm

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN16@12cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN17@24cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

110 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

3 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-2.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.