Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Når mildværet klarer å trenge ned til de dype vedvarende svake lagene kan det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge. Foreløpig er det få steder varmen/fuktighet har klart å trekke ned til det meget utbredte vedvarende svake laget som ligger stort sett dypt i snødekket. Onsdag ettermiddag kommer det inn noe regn, som kan være med på å svekke stabiliteten. Skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. Der nattefrosten uteblir vil faren for skred øke. Husk også på at i høyfjellet hvor snøen fortsatt er tørr kan skiløper påvirke/ fjernutløse tørre flakskred.
De siste dagene har det vært plussgrader til nær fjelltopphøyde. Snøoverflaten er fuktet de fleste steder, men nattefrost har stort sett gitt skare på morgenen. I høyden er det stor forskjell på nordvendte sider med tørr snø og sør-vendte sider som har blitt sterkt påvirket av sola.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden februar - mars stort sett i hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye og hard snø over ca.40-70 cm.
Det har vært en del skredaktivitet de siste dagene med str 1-3 naturlig utløste flakskred og våte løssnøskred.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: MELØY

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Mathisen (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på vei oppover, våt snø.. Nedkjøring på ca. angitt observasjonspunkt 650moh. Ved traversering av rygg nær steiner, fikk vi et stort drønn og det virket som området over oss var i bevegelse. Vi antar siden brattheten var på ca. 25 grader, forplantet dette seg ikke videre.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: MELØY

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: BEIARN

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: MELØY

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør

7.0 grader

Fritekst

Observert fra vei

Rapportert av: Abelsen (Ukjent)

i kommune: RANA

Skredhendelse

3 - Middels

Sørpeskred

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Sørpeskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

95 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

8.0 grader

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Store temperaturforskjeller dag/natt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Abelsen (Ukjent)

i kommune: RANA

Snødekke

120 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: MELØY

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.