Snøskredvarsel for Svartisen mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes at snødekket i lavere strøk nå er stabilt etter flere dager med påfølgende lave temperaturer etter mildværsperioden. Fokksnø i høyden antas å være stabil og krever stor tilleggsbelastning for å kunne påvirkes. Det er generelt lite nysnø i fjellet, men i enkelte områder vil det kunne dannes fokksnøflak i leområder som følge av vind med storm styrke. Tilgjenglig fukt i snødekket i kombinasjon med lave temperaturer vil kunne videreutvikle kantkornlaget. Dette kan påvirkes i områder der snødekket er tynt Skredfaren ventes som 2 - moderat
I lavereliggende områder består snøoverfaten av smelteriller og gjennomslagsskare som følge av mildvær forrige uke. En observasjon torsdag i naboregionen Salten, viser at snøoverflaten er glassert. Over mildværsgrensen, ca 500 moh, består overflaten av fokksnø med varierende hardhet, og denne ligger ujevnt fordelt i terrenget. Det er generelt lite løs snø tilgjenglig for vindtransport, men sør for regionen er det observert et tynt lag nysnø over 600 moh.
Observasjon fra indre del av regionen tidligere i uka viser at det er et kantkornlag under oppbygging i høyden. Dette kantkornlaget er mest utviklet rundt steiner og der fokksnølaget er tynt. Lørdag ble det observert kantkornlag under skarelaget fra mildværet i romjula, dette laget fins over 900 moh og krever stor tilleggsbelastning.
Lørdag ble det observert et naturlig utløst lite flakskred over 700 moh, i en sørvestvendt bolleformasjon, sør i regionen
Søndag formiddag viser temperaturmålinger at det er minusgrader i hele regionen. Tverrfjellet målestasjon (930 moh) har -4 grader, imens Reipå (9 moh) har - 5 grader. Lørdag ble det observert overflaterim i og rett over skoggrensa, og på grunn av lave temperaturer siste døgn vil rimlaget være godt utviklet. Det er observert en del rygger og steiner som stikker fram som følge av mildværsperioden. Søndag ble det observert at skarelaget er iferd med å smuldre opp som følge av lave temperaturer
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-14 °C til -3 °C på 1100 moh
Skydekke
Klarvær
Synkende temperatur utover dagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Storm fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -7 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: vegar (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Rim observert opptil overgangssone, ca 600moh. Ingen rim i høyere opp.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Irlink (Ukjent)

i kommune: RANA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Rimkrystaller

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: IskaldK2 (Ukjent)

i kommune: RANA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Rimkrystaller

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

RimkrystallerObservert i og over skogsgrensen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Thosko (Ukjent)

i kommune: RANA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Rimkrystaller

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMarte@Helgeland (Ukjent)

i kommune: RANA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

100 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

GodECTP24@42cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.