Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 09.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt. Minkende fare i løpet av dagen.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden avtar noe men fortsatt kuling og litt nedbør vil gi snøtransport og ustabile flak kan finnes i leformasjoner. Størst skredfare der nedbøren treffer. Kantkornlag vil mange steder ligge under hard fokksnø men kan trigges der snødekket er tynt eller mykt. Skredfaren ventes å være 3-betydelig men er minkende.
Vind opp i storm styrke har flyttet på det meste av snø i fjellet. Overflaten veksler mellom hard fokksnø og avblåste partier.
Det observerte kantkornlaget ligger nå begravd under fokksnø eller er avdekket der det er avblåst.
Ikke observert naturlig utløste skred de siste dagene.
Det kom store mengder snø onsdag og torsdag etterfulgt av svært kraftig vind fra øst (fra nordøst sør i regionen). Betydelig snøtransport.
Nedbør
1 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-10 °C til -4 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh natt til fredag
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-7 °C til -3 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.