Snøskredvarsel for Svartisen mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men sol og høye temperaturer kan føre til naturlig utløste skred.

Skredfarevurdering

Det er generelt stabile forhold og kjøligere temperaturer og nattefrost gjør at snødekket stabiliserer seg noe. Varmt vær og perioder med sol på dagtid gjør at faren for våte skred likevel er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. Vær spesielt obs der hvor solen tar tak. Smeltevann kan etterhvert samle seg opp lengre ned i det gamle snødekket. Dette kan gi våte flakskred og glideskred, men det er vanskelig å anslå timing og omfanget av dette problemet. Vær også obs på skavlbrudd som følge av mildvær. Snøskredfaren vurderes til 1-liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
På grunn av varmere vær siste uka har det begynt å smelt en del snø, også i høyden. Det ligger likevel fortsatt mye snø i indre og høyereliggende områder for årstiden. Det er bart ved kysten og i lavlandet. Flere runder med mildvær og kulde har gitt et generelt stabilt snødekke i regionen. Mildvær denne uka har gjort snødekket vått til topps. Det er observert snøsig og glidesprekker i regionen. Eldre svake lag kan fortsatt finnes i høyden, men er ventet å være nøytraliser de fleste steder pga av mildværet.
Fra søndag ettermiddag ventes V-NV bris. Opphold og perioder med sol. Mildt med plussgrader til topps. Mandag ventes skiftende bris. Stort sett oppholdsvær. Litt lavere temperatur.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.