Snøskredvarsel for Svartisen søndag 23.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng bør unngås. Det finnes vedvarende svake lag under fokksnøen.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Flere steder finnes et svakt lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnøen fra tidligere i uken. Mye vind og nysnø har ført til at det stedvis ligger store fokksnøflak over det svake laget. Vind fra SØ-SV vil legge opp små flak av fersk fokksnø i leheng mot NV-NØ. Fokksnøen ligger mange steder over et svakt lag av løsere snø. Flakene vil gradvis stabiliseres, men kan lokalt løses ut av liten tilleggsbelastning. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Det ligger under bærende skare, og finnes hovedsakelig i indre deler av regionen. Skredfaren vurderes til 3- moderat.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildvær og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Noen steder, særlig i kystnære områder, ligger kantkornet under et tynt skarelag og det kreves litt større tilleggsbelastning for å påvirke det. Det ble rapportert om moderat snøfokk i høyden lørdag. Det ble også observert naturlig utløste skred både i fersk fokksnø og på vedvarende svakt lag av kantkorn. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Lørdag morgen er det bygevær og mye vind fra NV i høyden.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.