Snøskredvarsel for Svartisen søndag 23.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng bør unngås. Det finnes vedvarende svake lag under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Flere steder finnes et svakt lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnøen fra tidligere i uken. Mye vind og nysnø har ført til at det stedvis ligger store fokksnøflak over det svake laget. Vind fra SØ-SV vil legge opp små flak av fersk fokksnø i leheng mot NV-NØ. Fokksnøen ligger mange steder over et svakt lag av løsere snø. Flakene vil gradvis stabiliseres, men kan lokalt løses ut av liten tilleggsbelastning. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket. Det ligger under bærende skare, og finnes hovedsakelig i indre deler av regionen. Skredfaren vurderes til 3- moderat.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildvær og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Noen steder, særlig i kystnære områder, ligger kantkornet under et tynt skarelag og det kreves litt større tilleggsbelastning for å påvirke det. Det ble rapportert om moderat snøfokk i høyden lørdag. Det ble også observert naturlig utløste skred både i fersk fokksnø og på vedvarende svakt lag av kantkorn. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Lørdag morgen er det bygevær og mye vind fra NV i høyden.
Fra lørdag ettermiddag ventes V stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 10-30 mm nedbør, mest i ytre strøk. Søndag ventes SØ-SV opptil frisk bris i fjellet. Perioder med sludd og snø, 5-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.