Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 22.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng bør unngås. Det finnes også vedvarende svake lag under fokksnøen. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Flere steder finnes et svakt lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnøen fra tidligere i uken. Fortsatt stiv kuling og snø gir stor pålagring av fokksnø i leområder vendt mot Ø og S. Det er sannsynlig at det kan gå naturlig utløste skred på dette laget der det nå ligger mye nysnø og fokksnø oppå. Skredene kan bli overraskende store der det er mye snø. Også innad i den siste snøen kan det løsne skred ettersom det fortsatt foregår stor snøtransport grunnet vind i fjellet. Total mengde snø kan gjøre at svakere lag dypere i snødekket trigges. Dette gjelder hovedsakelig i indre strøk der lag av kantkorn lenger ned i snødekket til nå har ligget under bærende skare. Utbredelsen her vil likevel være begrenset til «få bratte heng» siden det kreves ytterligere betydelig påfyll av snø for å trigge brudd i de dypere kantkornlagene. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Noen steder, særlig i kystnære områder, ligger kantkornet under et tynt skarelag og det kreves litt større tilleggsbelastning for å påvirke det. En observasjon fra Mo i Rana på onsdag viser at den nyeste fokksnøen sprekker lett opp, men flakene er foreløpig myke og av begrenset omfang. Lørdag ble det observert et forholdsvis stort skiløperutløst tørt flakskred ved Memaurvatnet, Tjongsfjorden. Om dette har gått som følge av nedføyket lag med nysnø, eller om også nydannet kantkorn er medvirkende er usikkert. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Siste døgn, frem til fredag morgen har det falt opp mot 40 mm nedbør øst for Svartisen, det vil fort være rundt 50 cm nysnø i fjellet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.