Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 19.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med flere svake lag. Vær spesielt forsiktig i leområder der et vedvarende svakt lag kan ligge under fokksnøen.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling i kombinasjon med litt nysnø vil legge opp ferske fokksnøflak i flere himmelretninger grunnet skiftende vindretning gjennom dagen. Vinden vil i tillegg flytte rundt på tilgjengelig løs snø i terrenget. Stedvis vil nysnø fra torsdag og fredag kunne ligge på nedføyka overflaterim, men utbredelsen er noe usikkert. Utvis stor varsomhet der dette er tilfelle, det vil være lett å løse ut skred på dette rimlaget, og fjernutløsning er mulig. Følg med på alarmtegn som drønn og oppsprekking. Bygeaktivitet den siste tiden gjør at det er store lokale forskjeller. Gammel fokksnø ventes å være relativt stabil, men enkelte steder kan det være dårlig bindinger til underlaget. Det gamle snødekket har vedvarende svake lag over skoggrensen, disse er vanskelig å påvirke, men være oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke, og på steder der snødekket er mykt.
Det er godt med snø i regionen, og iløpet av de tre siste dagene er det kommet inntil 40 cm nysnø. Det er store lokale variasjoner i regionen grunnet bygeaktivitet den siste tiden. Under skoggrensa ligger det litt tørr løssnø oppå det gamle skarelaget, imens snødekket over skoggrensa veklser mellom avblåst mildværskare, løs snø og fokksnø. Det er mest fokksnø i østvendte leformasjoner.
En kuldeperiode har gitt dannelse av kantkorn i snødekket, men laget blir forløpig låst av skarelag.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste 3 døgn i regionen.
I starten av denne uka var det lave temperaturer og klarvær i regionen, og overflaterim ble dannet på snøoverflaten. Ved Rana er det torsdag observert fersk vindtransportert snø som sprekker opp. Fredag ventes det snøbyger gjennom dagen, mest om formiddagen.
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra nord om formiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Thosko (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

Drønn i snøen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er tynne nysnøflak i høyden, mye innblåst snø i lesider

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø

-1.0 grader

Notater

Snøprofil

Snøprofil (2012)

Ingen svake lag. Fikk Q3 brudd over skarelag når jeg sparket med skisko i lille blokktest

100638

Faretegn

Stort snøfall

Stort snøfall. 50 cm nede i dalen. Ved tregrensa var det tidelige spor etter vind og det ble gradvis sterkere vind mens jeg var ute. Hovedvinretning var vestlig men lokale formasjoner gjorde at det var tidvis vind fra alle retningene.

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 90,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Notater

felles tur med observatør fra Västra Vindelfjällen

Faretegn

Rimkrystaller

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm snødybde

Stabilitetstest

Middels

ECTN12@27cmQ2

Snøprofil

Antall Lag: 12

Total dybde: 110,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.