Snøskredvarsel for Svartisen mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevende forhold i fjellet. Mildvær og regn svekker snødekket også i høyden. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren avtar, mens temperaturen stiger igjen. Først på dagen kan det fortsatt ligge ustabile fokksnøflak i høyfjellet. Stigende temperatur utover dagen gir regn høyt til fjells og vil svekke snødekket der. Det ventes naturlig utløste våte skred pga. regn. Det kan fortsatt være fare for enkelte naturlig utløste skred i kantkornlaget fra februar. Fuktighet fra mildværet vil etter hvert trenge ned til dette laget.
I helgen tok mildværet skikkelig tak i snødekket. Søndag kom det meste av nedbør som regn og snøoverflaten er fuktig under 1400 moh. Fukten har trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig mest utbredt over ca 600 moh.
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

21.04.2019 kl. 08:59

36 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 6 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regn og vind fra SV nå på morgenen. I går lørdag var det sol og stigende temperatur. Tilskyende og overgang til regn utover ettermiddag og kveld.

ObsID: 192093

Svartisen / SALTDAL

Snø

20.04.2019 kl. 19:08

854 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  RichardFjellaksel
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Utsikt mot Skavelen, Ørfjellet og Addjekttinden
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Mot sverige

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen naturlige utløste skred observert og kantkornlaget er lite aktivt i denna delen av Saltfjellet. Mer fukt og mildere vær vil nøytralisere lagdelingen høyere opp. Varslet faregrad er for høy Kan ikke utelukke at svake lag er mer aktivt andre plasser i regionen og at varslet faregrad kan være riktig. Observasjoner av ferske skred vil avkrefte/bekrefte dette.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Notater

Gravde på dette punktet og snøen var fuktet helt til bakken 145cm snøhøyde. Øverste 40cm var smelteomvandlet og våt. Under dette var det et skarelag og avrundet hvit fuktig snø, Det gamle kantkornlaget var lite potent. Ingen skred observert, hadde god sikt videre innover saltfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Mye myk snø i fjellet, har smeltet en god del opp til 970hm iallefall.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vann i de øverste 40cm(smelteomvandlet) opp til 970hm

ObsID: 192049

Svartisen / RANA

Snø

20.04.2019 kl. 14:17

621 moh

Berit (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Berit

Snødekke

Solen har fuktet snøoverflaten opp til ca1360moh

ObsID: 192014
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.