Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder som har myk fokksnø. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen er stort sett hard og bærende med skavler og sastrugi i høyfjellet. I vindbeskyttede formasjoner og i skogen kan det finnes ustabile flak, men det antas at det er vanskelig å løse ut skred. Vær oppmerksom der fokksnøen er myk. Kantkornlag vil mange steder ligge under hard fokksnø og være vanskelig å påvirke, og det er ikke observert skredaktivitet i dette laget i det siste. Skredfaren ventes å ligge på 2-moderat, men store deler av regionen i ytre strøk forventes nå å ha faregrad 1-liten.
Vind opp i storm styrke har før og i løpet av sist helg flyttet mye snø inn i beskyttede formasjoner og lesider. Overflaten veksler mellom hard fokksnø og avblåste partier, men det finnes områder i skogen med mykere fokksnø. Det er generelt mest snø i indre og sørlige deler av regionen.
Kantkornlaget ligger nå dypt i snødekket, stort sett under bærende fokksnø.
Det er ikke observert skredaktivitet de 3 siste dagene.
Ifølge observasjoner har fokksnøen nå stabilisert seg bra, og trenger stor tilleggsbelasting for å løse ut.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-19 °C til -8 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst
Temperatur
-19 °C til -7 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.