Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

I kystnære områder over 600 moh, og generelt i indre strøk er det et nedføyket kantkorn lag under nysnøen. Som skikjører kan det være mulig å løse ut skred.

Skredfarevurdering

Fokksnøproblemene fra forrige uke vurderes å ha stabilisert seg. Men, flakene ligger flere steder på svake lag av kantkorn som er aktive og viser evne til bruddforplanting. Generelt vurderer vi at det trengs stor tilleggsbelastning til å løse ut skred på disse lagene, men grunnet sol som svekker bindingene i overliggende snø kan man løse skred som skikjører, spesielt der snødekket er tynt som nær rygg eller over kuler i terrenget. Enkelte mindre naturlig utløste våte skred forventes i snøoverflaten i solsidene. Timing blir mer og mer viktig utover våren for å finne god og trygg skikjøring. Pass på at snøen ikke blir for våt, da øker faren for naturlige skred. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det gamle snødekket vurderes som stabilt opp til skoggrensen. Generelt er det mest snø i N og Ø vendte heng, noe mindre i S og V vendte heng. Fokksnøen som kom i forrige uke ser ut til å ha stabilisert seg. Det finnes noe løssnø eller løsere bundet snø steder som har ligget i le for vinden sist uke. Det er observert flere kantkornlag og de er aktive. Skred på disse lagene har hatt bruddforplantning, særlig de som ligger øverst i snødekket. Noen steder, særlig i kystnære områder, ligger kantkornet under et tynt skarelag og det kreves litt større tilleggsbelastning for å påvirke det. I helga ble det observert naturlig utløste skred både i fersk fokksnø og på vedvarende svakt lag av kantkorn. Tirsdag formiddag fortsetter bare finværet. Glomfjord-skihytta målestasjon (520 moh) hadde +2 grader og flau vind fra sør øst.
Fra tirsdag ettermiddag ventes bris omkring Ø. Stort sett pent vær, men mer skyer på indre strøk. Plussgrader opp til 200-500 moh midt på dagen. Onsdag ventes rolige vindforhold. Spredte snøbyger, regnbyger under 100-400 moh midt på dagen. Også perioder med sol. 0-5 mm nedbør.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes rolige vindforhold. Enkelte snøbyger, ellers til dels pent vær. Plussgrader opp til 100-400 moh midt på dagen. 0-5 mm nedbør. Torsdag ventes rolige vindforhold og stort sett pent vær. Plussgrader opp til 200-500 moh midt på dagen.

Timing blir mer og mer viktig utover våren for å finne god og trygg skikjøring. Pass på at snøen ikke blir for våt, da øker faren for naturlige skred. Økt skredaktivitet er et tegn på at faregraden øker. Flere steder finnes svake lag av kantkorn som er aktive. Generelt vurderer vi at det trengs stor tilleggsbelastning til å løse ut skred på disse lagene, men grunnet sol som svekker bindingene i overliggende snø kan man løse skred som skikjører, spesielt der snødekket er tynt som nær rygg eller over kuler i terrenget. Enkelte mindre naturlig utløste våte skred forventes i snøoverflaten i solsidene. Skredfaren vurderes å holde seg på 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.