Snøskredvarsel for Svartisen søndag 20.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye snø og mye vind de siste dagene har lagt opp store ustabile nysnøflak i leområder. Fortsatt mye vind, særlig tidlig på dagen, vil frakte tilgjengelig løs snø over i leområder. Det vil være lett å løse ut skred i den nyeste nysnøen og fokksnøen. Merk at lokale vindforhold kan ha lagt opp snø i flere himmelretninger. I bratte fjellsider med mye løs og ubunden snø vil det også være svært lett å løse ut tørre løssnøskred.
Det kan ha kommet opp mot 40 cm snø i løpet av de siste tre dagene, men det er store lokale variasjoner. Under skoggrensa ligger snøen stort sett ubunden på det gamle skarelaget. Over skoggrensen har vinden påvirket snøen og snødekket består av tynne nysnøflak, mye innblåst snø i lesider og noen avblåste områder.
En observasjon fra indre deler av regionen på torsdag nevner at det kan være at det er et lag med begynnende kantkorn over mildværsskaren fra julen, men utbredelsen virket å være begrenset.
I starten av denne uka var det lave temperaturer og klarvær i regionen, og overflaterim ble dannet på snøoverflaten. Det er imidlertid ikke funnet svake lag av rim i snøprofiler de siste dagene.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra nord om formiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Thosko (Ukjent)

i kommune: RANA

Faretegn

Drønn i snøen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er tynne nysnøflak i høyden, mye innblåst snø i lesider

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Notater

Snøprofil

Vær

Snø

-1.0 grader

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 90,00 cm

Faretegn

Stort snøfall

Stort snøfall. 50 cm nede i dalen. Ved tregrensa var det tidelige spor etter vind og det ble gradvis sterkere vind mens jeg var ute. Hovedvinretning var vestlig men lokale formasjoner gjorde at det var tidvis vind fra alle retningene.

Snøprofil (2012)

Ingen svake lag. Fikk Q3 brudd over skarelag når jeg sparket med skisko i lille blokktest

100638

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.