Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Enkelte naturlige skred kan forekomme. I høyden en er fokksnø skredproblem, mens i lavlandet kan det gå våte flakskred

Skredfarevurdering

Kraftige snøbyger og vind vil danne større ansamlinger av fokksnø i lesider. Utover kvelden vil temperaturen stige ytterligere med plussgrader opptil 900 moh, og regn under denne høyden. Ut over kvelden vil regn og temperaturstigning svekke fokksnøflakene som er dannet tidligere på dagen og enkelte naturlige skred kan forventes. Naturlige skred kan forekomme både høyt til fjells i tørr fokksnø og i lavlandet med regn på fokksnøen. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men det har ikke vært skredaktivitet i disse lagene i det siste og ventes ikke å bli aktive. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Natt til torsdag har det stedvis kommet over 20 cm nysnø med vind fra V. Det er lite snø ved havnivå i ytre strøk, men blir mer snø i høyden og innover landet. Først i uka var det mye vind fra S-SØ. Den gamle snøoverflata varierte fra myk fokksnø, bærende fokksnø til gammel skare og is i fjellet. Det er rapportert om moderat til kraftig snøfokk i fjellet, denne uka. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandlet. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells.
Resten av fredag ventes S-SV liten kuling i fjellet. 5-15 mm nedbør, mest i sør. Nedbør som snø over 200-400 moh. Lørdag ventes SV liten kuling i fjellet, om kvelden sterk kuling. Snøbyger, regnbyger under 200-400 moh, om kvelden snøgrense på ca. 500-900 moh. 20-40 mm nedbør.
Stor
4

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, fra om ettermiddagen V-NV sterk kuling. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 500 moh. 20-40 mm nedbør.

Fortsatt mye nedbør og kraftig vind vil gi ytterligere påfyll med snø i lesidene. Faregraden stiger mot 4 - stor i områder som får mest snø. Naturlige skred må forventes. Faregraden vurderes til 4 - stor.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.