Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 23.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden øker på øker snøskredfaren. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport og med kuling fra SØ kan det ventes betydelig vindtransportert snø inn i nord- og vestvendte leområder. Den vindtransporterte snøen vil legge seg over lag av nysnø, og det vil være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen. Naturlig utløste skred kan forekomme.
Det er fremdeles mye løs og ubunden snø i regionen etter snøfallet i helgen. I ytre strøk kom det opp mot 50 cm, i indre områder opp mot 30 cm. Under skoggrensen og opp til 500 moh har nysnøen festet seg godt til mildværsskaren fra tidligere i januar. I østvendt terreng over skoggrensen er det myke flak av snø, mens snøen i vestvendt terreng fremdeles er ubunden.
Skarelaget som ble dannet av mildværet i romjulen er i ferd med å gå i oppløsning, men skarelagene fra mildvær i januar er fremdeles såpass bærende at det er vanskelig å påvirke kantkornlager som tilhører romjulsskaren. Over 800 moh er det ikke funnet vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindpåvirket snø på bratt rabb uten skog. 7-10m og 10cm bruddkant. Kontrollerte forhold.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: André@obskorps (***)

i kommune: BEIARN

Notater

Tynt lag med kantkornhar utviklet seg mellom to skarelag. Fortsatt gode bindinger i mellom skarelagene Q3. Større kantkorndanning der nysnøen har blåst bort over rygger og skarelaget ligger synlig. Skarelaget er så tykt at jeg kun kommer gjennom med enden av skistaven.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Vær

Ikke nedbør

-20.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sølve@SVV (***)

i kommune: GILDESKÅL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN11@22cmQ2

Vær

Ikke nedbør

11.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN21@32cmQ3

Snøprofil (2012)

Profil ca. 450 moh. SØ. Kram snø i nederste del.

101233

Snøprofil (2012)

"Trapping" indikerer de to sjiktene som gikk i brudd ved stabiltetstest.

101234

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Middels

ECTN13@27cmQ2

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

Antall Lag: 11

Total dybde: 128,00 cm

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm snødybde

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gøran@ObsKorps (****)

i kommune: RANA

Vær

Ikke nedbør

-25.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.