Snøskredvarsel for Svalbard vest søndag 14.01.2018

3
Betydelig
Publisert:

Kaldere vær og mindre nedbør vil føre til at faren for skred etterhvert går ned. Likefullt vil det ta tid før den nyeste fokksnøen høyt til fjells stabiliseres. I lavereliggende områder har nok det meste rast fra seg i løpet av lørdag, men det kan ikke utelukkes at det kan gå ett eller annet vått skred også utover søndagen. Snøskredfaren vurderes til 3- betydelig.

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.