Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt i sola. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det finnes små flak av fokksnø med ulik hardhet. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
De siste dagene har regionen hatt solinnstråling og temperaturøkning på dagtid og utstråling med tilfrysing på natta. Dette har gitt en snøoverflate som i hovedsak består av bærende skare. I solvendte sider er døgnvariasjonen størst, ettersom sola får tak og gjør snøen mykere på dagtid før den fryser til igjen på natta. Høyt til fjells og generelt i skyggeområder, finnes tørrere og løsere snø.
Det har lokalt vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. temperatursvingninger gjennom døgnet. Dette skjer stedvis både i overflaten, under skare og under det som finnes av fokksnø. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad slik situasjonen er nå, men ved et evt. nytt snøfall kan dette bli et større skredproblem. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et vesentlig skredproblem i øyeblikket siden snødekket generelt er bærende.
Søndag ble det rapportert om et fersk glideskred fra Litlevasstind mellom Overøye i Stordal og Bøstølen i Rauma.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, men høyere temperaturer på dagtid. Det har vært minimalt med nedbør den siste uka. Snøgrensen ligger på 300-700 moh. Det er observert en del sigesprekker. Når det vil gå som skred her er vanskelig å forutsi. Det er observert rim på overflaten en del steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til onsdag.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / VOLDA

Snø

17.04.2019 kl. 09:40

420 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunnivsk

Vær

6 °C 3 m/s fra SØ ↖ 8% skyer Skyar trekker inn frå vest. Litt høgare temp. enn tidlegare?

ObsID: 191535

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.04.2019 kl. 09:28

630 moh

Lindab (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lindab
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Linda Bakken Friluftstid Kommentar:  Østvendt side. Tre tydelige bruddakanter over selve renna. Et mindre skred i tilsvarende helning litt lengre opp i dalen,

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Vær

ObsID: 191566

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.04.2019 kl. 11:38

1085 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Skredfarevurdering

ObsID: 191291

Sunnmøre / VOLDA

Snø

15.04.2019 kl. 10:09

1024 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk Kommentar:  Sigesprekker både til høgre og venstre for Lisje Eidskyrkja.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nærare bilete.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sigesprekker i snøen. Veit ikkje når dei har starta å opne seg.

ObsID: 191266
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.