Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 17.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnøflak i leområder kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø ventes fra SØ, deretter NØ. I leområder for vinden vil det legge seg opp små ustabile nysnøflak som lett kan løses ut av en skiløper. Det ligger fortsatt vedvarende svake lag av kantkornet snø dypere i snødekket som må tas hensyn til ved vegvalg. Sannsynligvis skal det en del til for å løse ut skred i dette laget, men særlig der snødekket er tynt kan en enkelt skiløper være uheldig å løse ut skred.
Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet. Skiføret er varierende, enkelte steder er det hardt, andre steder kan man finne mykere snø og ok skiføre. På særlig vindutsatte steder er det gamle snødekket i form av hard skare blåst fram. Onsdag og natt til torsdag kom det 0-10 cm med nysnø med lite vind, dette ligger noen steder som et dryss over fokksnøen.
Det finnes kantkornet snø under fokksnøen ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. Observasjoner tyder på at det varierer hvor lett det er å påvirke kantkornlaget, de fleste steder skal det mye til for å påvirke det. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Lørdag ble det rapportert om et middels stort fjernutløst skred i vestvendt terreng ved Bondalseidet.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen. Lørdag var det pent klart vær og rolige vindforhold.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.03.2019 kl. 11:51

369 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Noe snøtransport på toppene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Minisastrugi

Vær

Yr 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lenger oppe i Finger-sida var det nok kuling i kastene. Varierende vindretning fra hele østlig sektor.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut N, S, SV, V, NV Jeg fant ferske fokksnøflak i leheng, ca 10 cm tykkelse, 1F-4F som brøt lett oppå nedsnødd nysnølag. Q1-Q2 ut fra kjapptester.

Snødekke

Lett snøfokk Lett til moderat snøfokk

ObsID: 186725

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

17.03.2019 kl. 10:57

550 moh

KjetilMorken (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KjetilMorken

Vær

fra NØ ↙ Vinden flytter tørr snø

ObsID: 186749

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 15:19

644 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jarle Steinar
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jarle Steinar

Skredaktivitet

16. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Lett å løse ut

ObsID: 186578

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:20

1272 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Rimkrystaller
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Vær

100% skyer Klarvær på formiddagen, skyet til helt utover dagen.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ø-heng. På myk overflate. Så det kun i et par heng.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

Snødekke

Ikke snøfokk Gravde flere snøprofiler, det ene stedet var det et rimlag som kollapset lett. Ca 1 m snø over gammelskaren. 5 m lenger bort var snøen over det gamle skarelaget halvparten så dyp. Ingen rim her. Kantkorn i overkant av gammelskaren. God stabilitet, ECTX.

Tester

ECTP11@30cmQ1 Dårlig Brudd i rimlag

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186593

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 13:52

715 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jarle Steinar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jarle Steinar

Skredhendelse

16. mar 13:40 (+01:00)

ObsID: 186565

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 13:40

715 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredhendelse

16. mar 13:41 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst V-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 80 cm høy og 150 m bred bruddkant Leområder Grøtaksla

ObsID: 186554

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 12:40

727 moh

Toggs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Toggs
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Toggs

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra Ø ← 40% skyer

Tester

ECTN13@13cm

ObsID: 186541

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

16.03.2019 kl. 12:16

906 moh

Ernest (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 °C

Notater

Grov snøprofil hvor d ble konstantert en lagdeling med glatt bruddflate. Dette på ca 30 cm dybde. Under dette var det også flere lag uten at vi fikk brudd på disse. Fast solid snødekke på ca 60 cm dybde og ned til bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Mulig 3 - Store Noen bratte heng S mellom 1000 moh og 0 moh Vedvarene svakt lag. Ca 30 cm, men noe tilleggsbelastning måtte til for å løse ut. Snøprofil kollapset etter 9 slag fra albue. Er desverre ikke så bevandret innen benevnelsene til å angi dette på annen måte.

ObsID: 186631

Sunnmøre / Viddal

Snø

16.03.2019 kl. 10:23

552 moh

sondrep (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut 2 - Middels SV I testhenget var det nok med belastning av en skiløper som gikk langs en konveks formasjon. Varierende tykkelse på fokksnølaget over laget med nedføyket løs nysnø.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV Klarte ikke å påvirke kantkornlaget ved ECT i testhenget. Homogent lag med relativt hard fokksnø over kantkornet (ca. 65 cm tykt) i testhenget. Klarte å påvirke kantkornlaget og dermed løse ut fokksnølaget over med vekten av en skiløper (1 hopp) . Trolig at kantkornlaget er utbredt høyere opp i terrenget.

ObsID: 186579

Sunnmøre / VOLDA

Snø

15.03.2019 kl. 14:45

609 moh

Guro@friluftsliv_hivolda (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 °C fra S ↑ 80% skyer Ingen nedbør. Mildt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig Dette er gravd på ca 600moh.

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk Skare Tørr

Tester

ECTX God Det er grovkorna snø hele veien opp til ca 10 cm før overflaten, der er det delvis omhandlet helt til toppen.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186406

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.03.2019 kl. 11:31

980 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Rimkrystaller? Eller er det kanskje nysnøkrystaller?

Vær

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I vestvendt heng, ca 1100 moh.

ObsID: 186441

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.03.2019 kl. 17:13

889 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Små kantkorn

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV over 700 moh Noen plass mellom lett og vanskelig å løse ut. Jeg klarte ikke å få ut noe, men det er nok lett noen plasser. Noen heng og størrelse 2-3 skred. Det ble flyttet mye snø på tirsdagen så jeg tror det finnes store fokksnøansamlinger noen plasser. Høy FG2. Problemet finnes der fokksnøen finnes

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi har et aktivt kantkornlag. Jeg fikk CT11 Q2, ECTP16 Q2 og PST34END på kantkornlaget. Men jeg observerte ikke noen skred, fikk ingen sprekker, drønn eller andre faretegn. Vi er nok på grensen mellom 2 og 3, litt avhengig av hvor lett man mener det er å løse det ut og hvor store skred man tror det vil bli. Jeg skulle si høy FG2. Nå får vi en til lørdag med knallsol. Solen var fremme mesteparten av dagen i dag også og det vil nok hjelpe til å stabilisere snødekket i sørsider litt innfør helgen. Ferdselsrådet blir å unngå skredterreng med fokksnø. Og være obs på at solen kan svekke bindingene i sørsider. Det er veldig fin skikjøring i slakere terreng. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tirsdagens vind har blåst vekk den løse snøen på rabber og rygger. Noen få plasser er det blåst ned til mildværsskaren men det virker som den fasetterte fokksnøen/hardere kantkornet var ganske motstandsdyktig mot vind så dette finner vi fortsatt nesten overalt oppå mildværsskaren. Der jeg gravde i dag var den svakeste delen av kantkornet i toppen, tidligere har jeg også sett det løsere kantkornet i bunn, rett over skaren. I går kom det rundt 5 cm nysnø som ble avsatt sammen med litt vind slik at det ligger 10cm i leformasjoner. Dette ligger ofte rett oppå kantkorn men mange plasser er det også et fokksnølag mellom kantkornet og nysnøen. Dette er skredproblemet. Overraskende godt skiføre. Jeg gjorde flere forskjellige stabilitetstester, ECT ga forplanting og en PST gikk til END etter bare 34cm. Alt under 50 cm indikerer at laget er aktivt. Så jeg skulle si at kantkornlaget helt klart er aktivt men generelt ikke veldig lett å løse ut.

Tester

ECTP16@33cmQ2 Dårlig Set ut til at det var et svakere lag inni kantkornet der alle tester gikk

CTM11@33cmQ2 Middels

Snøprofil

5 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 186240

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

14.03.2019 kl. 13:55

47 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv651 Fyrde - Straumshamn, Ingen fare tegn pga stabile ver forhold.

ObsID: 186189

Sunnmøre / D1501(45141) Søre Sunnmøre 2012-2018

Snø

14.03.2019 kl. 13:55

184 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile ver forhold siste 24 timer . FV40 Lauvstad - Folkestad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile ver forhold siste 24 timer..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv40 Lauvstad - Folkestad, Ingen fare tegn til ras pga stabile ver forhold.

ObsID: 186190

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

14.03.2019 kl. 13:32

862 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Vær

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 90% skyer Klarvær på formiddagen. Overskyet etter kl 14

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På vei opp i den vanlige renna under grøtdalstind. Nærmet meg et parti med stein og kanskje en mikrorygg. Tydelig drønn i snøen. Det lå >3cm kantkorn under ca 10cm fokksnø, antar at det var dette som ga lyd.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ny tørr snø over 900moh. Fuktig under dette i alle himmelretninger. Varierende utbredelse av kantkorn. Fant det mest i relasjon til gammelskaren. Varierende tykkelse på fokksnøen i V, fra 5-15cm. Ut fra kjapptester virket dette ganske stabilt, helt til jeg gikk nærme noen steiner det drønnet. Ca 1200moh.

Tester

ECTN25@20cmQ2 Dårlig Brudd i kantkornlag i underkant av skare. Sydvendt. Ca 900 moh

Skredaktivitet

14. mar. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Under 0 moh

ObsID: 186230

Sunnmøre / STORDAL

Snø

14.03.2019 kl. 11:57

1083 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Overøye arena.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Kantkorn bryter over gammel skare. Fokksnø over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 40% skyer Har kommet 5 cm nysnø og den er kun noe bundet på vindutsatte steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Viktig med stor vindsektor pga vinden påvirkes av topografien.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kantkornlaget finnes i alle høyder sektorer over skoggrensa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden har siden tirsdag dannet harde fokksnøflak over løs snø og noen steder over gammel skare. Nysnø siste døgn fører fortsatt til godt skiføre, ikke gjennombruddsføre. Stabilitetstester viser god stabilitet og sammen med lite skredaktivitet konkluderes det at skredfaren er synkende. Ingen store tempgradiender i snødekket. Større temperaturforskjeller mellom dag og natt kan føre til mer utvikling av kantkorn. Særlig aktuelt der sola påvirker. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierende innsynking pga fokksnø og noen utsatte steder hard ruglete skare.

Tester

ECTP21@30cmQ2 God Bryter i kantkorn over gammel skare. Det forekommer også brudd i fokksnøen.

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V. Over 1000 moh Et skred som på lang avstand ser ut til å ha gått siste 2 døgn.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 3 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen 1000 moh

ObsID: 186165

Sunnmøre / D1502(45141) Indre Sunnmøre 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 08:28

474 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet litt nedbør, men ingenting av betydning. Vind har roet seg.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meldt lite vind og nedbør fremover. .

ObsID: 186097
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.