Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket, sjansen for å løse ut skred er størst der snødekket er tynt. Fersk fokksnø kan også gi små skred i leområder når vinden øker.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et vedvarende svakt lag som ligger under fokksnøen vil fortsatt være hovedskredproblemet. Det vedvarende svake laget kan trolig påvirkes i alle himmelretninger hvor det ligger fokksnø over. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred. Utover ettermiddagen vil vindøking fra SØ føre til noen ferske ustabile fokksnøflak i terrengformasjoner som ligger i le for vinden, særlig mot N og V. Omfanget vil være størst der det kom mest snø natt til torsdag. Sola begynner å ta godt i sørsidene midt på dagen, her kan det gå noen våte løssnøskred.
Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet. Skiføret er varierende, enkelte steder er det hardt, andre steder kan man finne mykere snø og ok skiføre. På særlig vindutsatte steder er det gamle snødekket i form av hard skare blåst fram. Onsdag og natt til torsdag kom det 0-10 cm med nysnø med lite vind, dette ligger noen steder som et dryss over fokksnøen.
Det finnes kantkornet snø under fokksnøen ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. De siste dagene har det blitt rapportert om noen drønn, men lite skredaktivitet. Dette tyder på at det varierer hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 15:19

644 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jarle Steinar
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jarle Steinar

Skredaktivitet

16. mar. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). Lett å løse ut

ObsID: 186578

Sunnmøre / STRANDA

Snø

16.03.2019 kl. 14:20

1272 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Rimkrystaller
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Vær

100% skyer Klarvær på formiddagen, skyet til helt utover dagen.

Tester

ECTP11@30cmQ1 Dårlig Brudd i rimlag

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

Snødekke

Ikke snøfokk Gravde flere snøprofiler, det ene stedet var det et rimlag som kollapset lett. Ca 1 m snø over gammelskaren. 5 m lenger bort var snøen over det gamle skarelaget halvparten så dyp. Ingen rim her. Kantkorn i overkant av gammelskaren. God stabilitet, ECTX.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ø-heng. På myk overflate. Så det kun i et par heng.

ObsID: 186593

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 13:52

715 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jarle Steinar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jarle Steinar

Skredhendelse

16. mar 13:40

ObsID: 186565

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 13:40

715 moh

Jarle Steinar (Ukjent)

Skredhendelse

16. mar 13:41 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst V-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 80 cm høy og 150 m bred bruddkant Leområder Grøtaksla

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186554

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

16.03.2019 kl. 12:40

727 moh

Toggs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Toggs
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Toggs

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra Ø ← 40% skyer

Tester

ECTN13@13cm

ObsID: 186541

Sunnmøre / NORDDAL

Snø

16.03.2019 kl. 12:16

906 moh

Ernest (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Mulig 3 - Store Noen bratte heng S mellom 1000 moh og 0 moh Vedvarene svakt lag. Ca 30 cm, men noe tilleggsbelastning måtte til for å løse ut. Snøprofil kollapset etter 9 slag fra albue. Er desverre ikke så bevandret innen benevnelsene til å angi dette på annen måte.

Notater

Grov snøprofil hvor d ble konstantert en lagdeling med glatt bruddflate. Dette på ca 30 cm dybde. Under dette var det også flere lag uten at vi fikk brudd på disse. Fast solid snødekke på ca 60 cm dybde og ned til bakken.

Vær

Ikke nedbør 0 °C

ObsID: 186631

Sunnmøre / Viddal

Snø

16.03.2019 kl. 10:23

552 moh

sondrep (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut 2 - Middels SV I testhenget var det nok med belastning av en skiløper som gikk langs en konveks formasjon. Varierende tykkelse på fokksnølaget over laget med nedføyket løs nysnø.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV Klarte ikke å påvirke kantkornlaget ved ECT i testhenget. Homogent lag med relativt hard fokksnø over kantkornet (ca. 65 cm tykt) i testhenget. Klarte å påvirke kantkornlaget og dermed løse ut fokksnølaget over med vekten av en skiløper (1 hopp) . Trolig at kantkornlaget er utbredt høyere opp i terrenget.

ObsID: 186579

Sunnmøre / VOLDA

Snø

15.03.2019 kl. 14:45

609 moh

Guro@friluftsliv_hivolda (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 °C fra S ↑ 80% skyer Ingen nedbør. Mildt vær.

Tester

ECTX God Det er grovkorna snø hele veien opp til ca 10 cm før overflaten, der er det delvis omhandlet helt til toppen.

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk Skare Tørr

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig Dette er gravd på ca 600moh.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186406

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

15.03.2019 kl. 11:31

980 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  eskildskov Kommentar:  Rimkrystaller? Eller er det kanskje nysnøkrystaller?

Vær

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I vestvendt heng, ca 1100 moh.

ObsID: 186441

Sunnmøre / STRANDA

Snø

14.03.2019 kl. 17:13

889 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Små kantkorn

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV over 700 moh Noen plass mellom lett og vanskelig å løse ut. Jeg klarte ikke å få ut noe, men det er nok lett noen plasser. Noen heng og størrelse 2-3 skred. Det ble flyttet mye snø på tirsdagen så jeg tror det finnes store fokksnøansamlinger noen plasser. Høy FG2. Problemet finnes der fokksnøen finnes

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tirsdagens vind har blåst vekk den løse snøen på rabber og rygger. Noen få plasser er det blåst ned til mildværsskaren men det virker som den fasetterte fokksnøen/hardere kantkornet var ganske motstandsdyktig mot vind så dette finner vi fortsatt nesten overalt oppå mildværsskaren. Der jeg gravde i dag var den svakeste delen av kantkornet i toppen, tidligere har jeg også sett det løsere kantkornet i bunn, rett over skaren. I går kom det rundt 5 cm nysnø som ble avsatt sammen med litt vind slik at det ligger 10cm i leformasjoner. Dette ligger ofte rett oppå kantkorn men mange plasser er det også et fokksnølag mellom kantkornet og nysnøen. Dette er skredproblemet. Overraskende godt skiføre. Jeg gjorde flere forskjellige stabilitetstester, ECT ga forplanting og en PST gikk til END etter bare 34cm. Alt under 50 cm indikerer at laget er aktivt. Så jeg skulle si at kantkornlaget helt klart er aktivt men generelt ikke veldig lett å løse ut.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi har et aktivt kantkornlag. Jeg fikk CT11 Q2, ECTP16 Q2 og PST34END på kantkornlaget. Men jeg observerte ikke noen skred, fikk ingen sprekker, drønn eller andre faretegn. Vi er nok på grensen mellom 2 og 3, litt avhengig av hvor lett man mener det er å løse det ut og hvor store skred man tror det vil bli. Jeg skulle si høy FG2. Nå får vi en til lørdag med knallsol. Solen var fremme mesteparten av dagen i dag også og det vil nok hjelpe til å stabilisere snødekket i sørsider litt innfør helgen. Ferdselsrådet blir å unngå skredterreng med fokksnø. Og være obs på at solen kan svekke bindingene i sørsider. Det er veldig fin skikjøring i slakere terreng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

5 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 2 Stabilitetstest knyttet til profilet

ObsID: 186240
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.