Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturauke kan føre til våte snøskred under ca. 1100 moh. Stiv kuling frå SV og nedbør gir nysnøflak i høgfjellet. Vedvarande svake lag i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterlegare temperaturauke gjer at skredproblemet våt snø flyttar seg enda litt oppover i fjellet, til om lag 1100 moh. Nedbørsmengdene er moderate, men ver likevel merksam på ferske nysnøflak som følge av stiv kuling og snø i høgfjellet. Det er også vedvarande svake lag i snøpakka. Der snøsmeltinga når ned til desse svake laga, eller der vinden legg ut store flak, kan ein få ein del større flakskred.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande mellom kaldt og mildt i februar. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som ga fin og laus snø under tregrensa. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar, er snøen hard eller heilt avblåst. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande. Det var i helga plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen i starten av denne veka.
I kalde periodar i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det er både tidlegare og sist på måndag observert nedføyka kantkornlag høgt i snødekket. Dette er truleg mest utbreidd i høgdenivå som tidlegare ikkje har vore utsett for mildvêr. Dei er lettast å få brot på dette laget der overliggande flak er tynne og mjuke.
Det vart måndag observert ein del små skred i fjella rundt Hjørundfjorden.
Tysdag morgon vart det målt døgnnedbør på 10-30 mm i regionen. Det var framleis kuldegrader ned til om lag havnivå. På Roaldshornet (1050 moh) i Stranda blas det liten kuling frå V.
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør

6.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Runes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

2 - Middels

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør

6.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Eltervaag (Ukjent)

i kommune: VOLDA

Snødekke

Stabilitetstest

Middels

ECTN15@55cmQ3

Stabilitetstest

God

ECTN26@80cmQ2

Vær

Ikke observert

3.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Vær

Ikke nedbør

7.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STRANDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
4 - Svært store
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NORDDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Faretegn

Ferske skred

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.