Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 21.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Laus snø tilgjengeleg for vind, og litt nysnø gjer at kortvarig kuling vil legge opp ferske fokksnøflak i mange bratte heng. Ein skiløpar kan lett løyse ut desse flaka. Ellers har dei store snømengdene frå tidlegare i veka no fått tid på seg og forbigåande varmare vær laurdag gav gode forhold for stabilisering i lågare delar av fjellet. I høgda er det kaldare og stabilisering tek såleis lenger tid her.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Forbigåande varmare vær laurdag gav kram snø i låglandet, og gunstige forhold for stabilisering. Søndag er det kaldare.
Det er observert begynnende kantkorn rundt skarelag fra tidligere mildvær, men utbredelsen av disse er foreløpig ukjent.
Laurdag er det observert laussnøskred mot veg ved Geiranger, Store Standal og Breisvedet ved Ørsta. I skianlegget på Strandafjellet var det laurdag observert fleire små skiløparutløyste skred.
Snøfokk observert på toppane søndag ettermiddag
4 - 9 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-16 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Sterkest vind i ytre del. Mest nedbør i ytre del.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: NORDDAL

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ein del snø tilgjengeleg, men ingen faretegn så langt som eg var-ca 700. Ingen sprekkar, drønn eller ferske skred.

Vær

Snø

Snødekke

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

Litt usikker på lag nr 5. Mulig beg. kanting.

101089

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Runes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NORDDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Tørre løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

200 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.