Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 17.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Sola og stigende temperaturer vil myke opp snøoverflaten utover dagen og øker sjansen for små våte skred i bratt terreng.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe kaldere vær og mulighet for nattefrost i høyden vil føre til en igjenfrysing av snøoverflaten om natten. På den varmeste tiden av dagen kan det gå mindre våte løssnøskred i bratt terreng. Enkelte glideskred og skavlbrudd kan også forekomme. Ellers generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke.
Snødekket er generelt smelteomvandlet og fastere etter en lengre periode med høye temperaturer og sol. Unntak kan være i de høyeste skyggevendte fjellområdene der det fremdeles kan finnes delvis lagdelt snø og skarelag. Snøgrensa i regionen ligger på 800-1000 moh. Mest snø og skiføre i østvendte områder. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er stort sett snøfrie.
Søndag gikk det et glideskred over vei ved Stavbrekka.
Observasjoner fra Trollstigen tirsdag viser til et stabilt snødekke etter det varme været. Ingen faretegn observert.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-3 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-3 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lettere skydekke til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.