Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 14.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og utstråling på natta gir uttørking av snødekket. Nysnøen frå før helga har no i hovudsak vorte omdanna til grovkorna, og vil oppføre seg meir som den eldre snøen. Varmen auker gjennom dagen og gjer at problemet med våte laussnøskred er størst på ettermiddag og kveld. Under sigeprekker og skavlar må ein være merksam på glideskred og skavlknekk.
Snødekket er generelt smelteomvandla, grovkorna og fastare etter ein lengre periode med høge temperaturar og mykje sol. I høgfjellet kan det fortsatt være restar av lagdelingar og skarelag i snødekket. Snøgrensa i regionen ligg på 600-1000 moh. Ryggar og kular i terrenget er snøfrie mange stader. Det har nylig vore observasjoner på sigesprekker som kan gi forhold for glideskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
2 °C til 13 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 12 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.