Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 13.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Sola og stigende temperaturer vil myke opp snøoverflaten utover dagen og øker sjansen for små våte skred i bratt terreng.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og utstråling på natta gir uttørking av snødekket. Nysnøen frå fredag har enten smelta eller blitt fuktig og er på veg mot grovkorna. Det er i nysnøen frå fredag at sjansen for våte laussnøskred er størst. Under sigeprekker og skavlar må ein være merksam på glideskred og skavlknekk.
Snødekket er generelt smelteomvandla, grovkorna og fastare etter ein lengre periode med høge temperaturar og mykje sol. I høgfjellet kan det fortsatt være restar av lagdelingar og skarelag i snødekket. Snøgrensa i regionen ligg på 500-800 moh. Ryggar og kular i terrenget er snøfrie mange stader. Det har nylig vore observasjoner på sigesprekker som kan gi forhold for glideskred.
Det kom opptil 15 mm nedbør natt til fredag og over 1200 moh kan det ligge finkorna snø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 12 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.