Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 12.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt trygge forhold, men vær forsiktig i bratte heng med våt nysnø i høyfjellet. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og utstråling på natta gir uttørking av snødekket. Faregraden ventes gradvis å synke og vurderes til 1-liten der det ikke kom nysnø torsdag. Over denne høyden kan fremdeles en skiløper løse ut våte skred opp i str. 2. Kraftig smelting de siste ukene gjør at størrelsen på eventuelle glideskred også ventes å bli mindre, men husk at selv små snømengder kan gi alvorlige konsekvenser. Unngå opphold under glidesprekker.
Snødekket ventes nå å være smelteomvandlet etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. I høyfjellet kan det fortsatt være rester av lagdelinger og skarelag i snødekket, men vann ventes stort sett å drenere godt. Snøgrensen i regionen ligger på 500-700 moh. Rygger og kuler i terrenget er snøfrie mange steder.
Det ble observert noen våte løssnøskred onsdag.
Det kom opptil 15 mm nedbør natt til fredag og over 1200 moh kan det ligge litt nysnø
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lettere vær og stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.