Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 07.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og nedbør som regn vil opprettholde skredproblemet med våte løssnøskred der snødekket er mykt og vått. Utover dagen vil også sola komme frem og bidra til ytterligere oppvarming av snøen i solvendt terreng. Vær oppmerksom på faren for glideskred. Unngå terreng under glidesprekker og glatt underlag som sva og gressbakker. Pass også på skavler som kan knekke.
Snødekket er generelt smelteomvandlet under ca 1300 moh (litt høyere i S) etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. Over 1300 moh finnes 20-60 cm finkornet snø med lagdelinger i snødekket. Det er usikkert hvor dypt ned i snødekket snøen er gjennomfuktet i denne høyden. Stigende temperatur har ført til at snøoverflaten forventes å være fuktig helt til topps. Snøgrensen i regionen ligger på 200-500 moh. Rygger og kuler i terrenget er snøfrie mange steder.
Det har vært varmt helt til topps. Den ferskeste snøen forventes å ha festet seg til underlaget.
7 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh natt til mandag.
Skyet.
Oppholdsvær fra mandag ettermiddag. Forbigående lavere nullgrense utpå dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.