Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 19.04.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling og generelt høge temperaturar i fjellet vil svekke bindingar i snødekket. Dette kan gje våte laussnøskred, spesielt i bratt og sørvendt terreng. Det kan òg påvirke vedvarande svake lag som framleis kan vere eit problem i nord- og skuggesider i høgda. Våte flakskred på desse laga kan verte opp i storleik 3. Skredfaren vil variere mykje gjennom dagen og vere høgst når dagen er på det varmaste, spesielt i soleksponerte sider. Skred kan utløysast naturleg, og det er fare for skavlbrot.
Snøoverflata består stort sett av våt omvandla snø. Det har vore plussgrader heilt til 2000 meter høgde siste døgnet, og nesten fråvær av nattefrost. Snødekket er generelt påvirka av den høge temperaturen dei siste dagane. Snøgrensa varierer noko og ligg mellom havnivå og 200 moh, lågast i nordsider og indre strok.
Djupt i snødekket finst det eit godt utvikla kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Desse laga reknast for å vere nøytralisert i lågareliggande- og bratt solvendt terreng til topps, men kan framleis vere intakte i høgda og i skuggesider.
Det har gått mange våte laussnøskred av ulik storleik dei siste dagane. Det har òg gått flakskred.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: STRANDA

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

15.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Glideskred

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet. Sjekk nokre medan eg gjekk på tur, og observerte i tillegg ferske skredavsetningar.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det er store temperaturendringar iløp av døgnet. Det var frå 2-7 grader mellom volda og stranda i dag tidleg, 13-19 grader på ettermiddagen.

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det er stadvis mykje vatn i snøen, litt avhengig av kvar sol og vind har fått påverka. Innsynking ski 10 cm i nedre del.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Faretegn

Ferske skred

Ett skred detektert vha. infralyd 2018-04-19, UTC 05:54:03

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: STRANDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: VOLDA

Skredproblem

Ikke gitt

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

180 cm snødybde

Vær

Regn

6.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Rapportert av: Eirik Loftesnes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Fritekst

Observert fra helikopter

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred i hele området

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: STRANDA

Vær

Ikke observert

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det går skred kontinuerleg i dag. Det er både laussnøskred, flakskred og glideskred. Alle våte. Størrelsen variere frå små til nokre som går heilt ned til fjorden. Det ligg også snø og flyt i fjorden frå tidlegare skred. Ser spor av skred i alle himmelretninger men det er der sola står på det går hyppigst.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.