Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i høyden. Sol og varme temperaturer høyt til fjells gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling og generelt høge temperaturar i fjellet vil svekke bindingar i snødekket. Dette kan gje våte laussnøskred, spesielt i bratt og sørvendt terreng. Det kan òg påvirke vedvarande svake lag som framleis er eit problem i nord- og skuggesider i høgda. Våte flakskred på desse laga kan verte opp i storleik 3. Skredfaren vil variere mykje gjennom dagen og vere høgst når dagen er på det varmaste, spesielt i soleksponerte sider. Skred kan utløysast naturleg, og det er fare for skavlbrot.
Snøoverflata varierar mellom våt omvandla snø på dagtid og enkelte stadar skare tidleg på morgonen. I områder utan nattefrost er snøen våt store delar av døgnet. Snødekket er generelt påvirka av den høge temperaturen dei siste dagane. Snøgrensa varierer noko og ligg mellom havnivå og 200 moh, lågast i nordsider og indre strok.
Det kan framleis vere vedvarande svake lag i øvste meteren i snødekket. Det øvste laget kantkorn ligg under snøfallet frå forrige veke. Lenger nede i snødekket finst det eit godt utvikla kantkornlag som gå skred tidleg i påska. Desse laga reknast for å vere nøytralisert i lågareliggande- og bratt solvendt terreng til topps, men kan framleis vere intakte i høgda og i skuggesider.
Det har gått mange våte laussnøskred av ulik storleik dei siste dagane. Enkelte str 3 flakskred, og nokre små glideskred er observert i ulike himmelretningar.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: VOLDA

Snødekke

180 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Regn

6.0 grader

Skredproblem

Ikke gitt

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Eirik Loftesnes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred i hele området

Fritekst

Observert fra helikopter

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: STRANDA

Vær

Ikke observert

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det går skred kontinuerleg i dag. Det er både laussnøskred, flakskred og glideskred. Alle våte. Størrelsen variere frå små til nokre som går heilt ned til fjorden. Det ligg også snø og flyt i fjorden frå tidlegare skred. Ser spor av skred i alle himmelretninger men det er der sola står på det går hyppigst.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Eirik Loftesnes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke observert

15.0 grader

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i svakt lag av kantkorn på ein meter djupne. Stor tillegsbelastning( 3 pers)

Rapportert av: Amalie@frilutsliv_hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

150 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

12.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Stabilitetstest

Middels

ECTP27@40cmQ2

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Løssnøskred i hele dalen

Fritekst

Observert fra helikopter

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke observert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn. Nattefrost fra 1200.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.