Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 17.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i høyden. Sol og varme temperaturer høyt til fjells gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren vil variere mye gjennom dagen og være størst når dagen er på det varmeste og områder som ikke har hatt nattefrost. Der snøoverflaten er hard og tidlig på morgenen vil stabiliteten i snødekket være størst. Varme utover dagen og manglende nattefrost svekker snødekket og øker muligheten for naturlig utløste skred. Vær også oppmerksom på toppskavler som svekkes i varmen. Snøskredfaren er gradvis avtagende, men kan få en kortvarig økning mot natt til onsdag.
Snøgrensa varierer noe og ligger mellom havnivå og ca 200 moh, lavest i nordsider og indre strøk. Det har siden helgen vært høye temperaturer og flere steder manglende nattefrost. Sommeren er på vei og snøoverflaten varierer mellom våt smelteomvandlet snø på dagtid og enkelte steder skare tidlig på morgenen. I områder som ikke får nattefrost vil snøen være våt store deler av døgnet.
Det kan fortsatt finnes vedvarende svake lag i øverste meteren av snødekket. Det øverste laget av kantkorn ligger under snøfallet fra forrige uke. Lenger nede i snødekket finnes det et godt utviklet kantkornlag som ga skred tidlig i påska. Disse lagene ventes nå å være nøytralisert i lavereliggende og bratte solvente sider til topps, men kan fortsatt være intakte i høyden og skyggesider.
Det har gått mange våte løssnøskred av ulik størrelse de siste dagene. Enkelte str. 3 flakskred, og noen små glideskred er også observert i ulike himmelretninger.
Temperaturene har vært høye både natt og dag. Natt til mandag var det +4 grader på Mannen målestasjon (1294 moh)
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Eirik Loftesnes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Fritekst

Observert fra helikopter

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred i hele området

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: STRANDA

Vær

Ikke observert

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det går skred kontinuerleg i dag. Det er både laussnøskred, flakskred og glideskred. Alle våte. Størrelsen variere frå små til nokre som går heilt ned til fjorden. Det ligg også snø og flyt i fjorden frå tidlegare skred. Ser spor av skred i alle himmelretninger men det er der sola står på det går hyppigst.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Eirik Loftesnes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Vær

Ikke observert

15.0 grader

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i svakt lag av kantkorn på ein meter djupne. Stor tillegsbelastning( 3 pers)

Rapportert av: Amalie@frilutsliv_hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

150 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

12.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Middels

ECTP27@40cmQ2

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Fritekst

Observert fra helikopter

Faretegn

Ferske skred

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Løssnøskred i hele dalen

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke observert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn. Nattefrost fra 1200.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Henning (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Fritekst

Observert fra helikopter

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Løssnøskred i hele området.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Faretegn

Ferske skred

Ett skred detektert vha. infralyd 2018-04-17, UTC 08:25:42

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.