Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 14.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Mildvær fører til økende skredfare utover dagen. Gamle svake lag vekkes til live og øker faren for naturlig utløste skred.

Våte flakskred

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren forventes å holde seg uendret på grunn av manglende nattefrost og høye dagtemperaturer. Faren ventes å være størst når dagen er på det varmeste, men lokale variasjoner gjør også at det kan forekomme skredaktivitet det meste av døgnet som følge av manglende gjenfrysing og oppbløting av snødekket og svake lag. Enkelte våte løssnøskred kan også bli middels store og faren for naturlig utløste glideskred øker under mildværgrensa når store deler av snødekket blir gjennomfuktet.
Snøgrensa varierer noe og ligger mellom ca 100-400 moh, lavest i nordsider og indre strøk. Våren har meldt sin ankomst og snøoverflaten varierer mellom våt smelteomvandlet snø i solsider på dagen og skare når sola slipper taket. I nordvendte sider over ca 1000 moh, finnes det fortsatt tørr snø av ulik hardhet.
Det finnes vedvarende svake lag i øverste meteren av snødekket. Det øverste laget av kantkorn ligger under snøfallet fra forrige uke. Lenger nede i snødekket finnes det kantkornlag som ga skred tidlig i påska. Begge lagene viser ugunstige egenskaper over ca 900 moh. Mens varmen står på vil disse lagene være aktive fram til de er gjennomfuktet og det blir kaldere.
Det har gått mange våte løssnøskred de siste dagene på grunn av soloppvarming. Noen str. 3 flakskred er også observert i ulike himmelretninger, noe som kan tyde på at det fortsatt er liv i de vedvarende svake lagene i snødekket.
Store lokale forskjeller i temperaturen og hvor godt mildværet tar i ulike høyder i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørøst natt til lørdag.
-2 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kjetså (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke observert

7.6 grader

Snødekke

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Svein Urke (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredhendelse

Ikke gitt

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: NORDDAL

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Rapportert av: Ragnar@NVE (*****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Fritekst

Det er verd å følge med på vedvarende svakt lag. Lokalt her opp til 13-1400moh i sider som får sol er de gjennomfuktet og utgjør ikke et problem.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sander@ObsKorps (***)

i kommune: STRANDA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange våte laussnøskred som går pga. høg temperatur og soloppvarming. Går no i aust og søraust vendte heng. Fleire av skreda har losna frå toppen av ryggen, over 1300moh.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragnar@NVE (*****)

i kommune: ØRSTA

Fritekst

Større skred opp til på Fingern. Noen som vet når det gikk?

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: tas (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

Ikke gitt

Vått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.