Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 13.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren varierer gjennom døgnet grunna solinnstråling. På skare om morgonen vil skredfaren vere lågast. Kantkornlaga i snødekket er venta å stabilisere seg ved oppbløyting, men utvis aktsemd høgt til fjells og i skuggesider der snødekket over blir vått for første gong eller snøen framleis er mjuk og tørr. Sjølv om skred er mest sannsynleg med tilleggslast, er det også mogleg med naturleg utløyste flakskred opp i str. 3. Plussgrader opp mot fjelltopphøgde vil framleis gje våte laussnøskred i mange bratte solvende heng. Hugs også at når heile snødekket no blir vått, aukar faren for glideskred.
I førre veke kom det opptil 40 cm nysnø i regionen. Mildvêr søndag fukta snødekket opp til omlag 1100 moh. Solinnstråling og nattefrost har dei siste dagane gitt store variasjonar i overflata gjennom døgnet og i ulike himmelretningar. Tørr snø er no tilgjengeleg berre i skuggevendte sider over 1100 moh. Snøgrensa i regionen ligg no mellom 250 og 400 moh.
Det er vedvarande svake lag på fleire djup i snødekket. I overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket er det kantkornlag som framleis er rapportert å vere ustabile onsdag. Lenger ned i snødekket ligg det kantkornlag som ga skred tidleg i påska.
I tillegg til våte laussnøskred i dei fleste sørvendte heng har det gått fleire naturleg utløyste flakskred dei siste dagane. Ulik høge og himmelretning fortel at vedvarande svake lag framleis utgjer eit skredproblem.
Det er store lokale temperaturvariasjonar i regionen. Sjølv om det er klårvêr og utstråling gir inversjon plussgrader på mange fjelltoppar medan dalar og forseinkingar framleis har nattefrost.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Glideskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: tas (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

Ikke gitt

Vått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Stabilitetstest

Middels

ECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

120 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt varmt, men spesielt i S og SV utover dagen.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ragnar@NVE (*****)

i kommune: ØRSTA

Skredproblem

Ubunden snø

Stabilitetstest

God

ECTP29@75cmQ2

Vær

Ikke nedbør

9.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fuktig Snødekke til 150cm i sørsiden på 1000moh. Fant bare smelteomvandlet snø.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urax (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Drønn i snøen

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: halvor_d@nortind (***)

i kommune: STRANDA

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

300 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Rapportert av: Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN@10cmQ3

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN@45cmQ2

Snødekke

240 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

15.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange våte løssnøskred gått pga. solpåvirkning.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.