Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 12.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er sola som styrer skredproblema og dette gjev store døgnvariasjonar. På hard skare om morgonen vil skredfaren opplevast lågare. Kantkornlaga i snødekket er venta å stabilisere seg ved oppbløyting, men utvis aktsemd høgt til fjells og i skuggesider der snødekket over blir vått for første gong. Plussgrader opp mot fjelltopphøgde torsdag vil framleis gje våte laussnøskred i mange bratte solvende heng. Hugs også at når heile snødekket no vert vått, aukar faren for glideskred. Ver varsom ved glidesprekker.
Før helga kom det opptil 40 cm nysnø i regionen, Mildvêr søndag fukta snødekket opp til omlag 1100 moh. Solinnstråling og nattefrost har dei siste dagane gitt store variasjonar i overflata gjennom døgnet og i ulike himmelretningar. Tørr snø er no tilgjengeleg berre i skuggevendte sider over 1100 moh. Snøgrensa i regionen ligg no mellom 250 og 400 moh.
Det er vedvarande svake lag på fleire djup i snødekket. I overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket er det kantkorn som framleis er ustabile onsdag. Lenger ned i snødekket ligg det kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Det varierer mykje i regionen på kvar dette har ugunstige nok eigenskapar til å gi skred.
Tirsdag er det observert flakskred opp i str. 3 både I Strandadalen og i Indreeidsdalen. På Saudehornet vart ein person teken av skred tirsdag, men vart ikkje begravd eller skada. Onsdag er det også observert tørre flakskred str. 2 i nordvendt heng.
Frå Ørsta meldes det onsdag om lagdelt og kald snø over 1000 moh i skyggesider.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: halvor_d@nortind (***)

i kommune: STRANDA

Snødekke

300 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

240 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange våte løssnøskred gått pga. solpåvirkning.

Vær

Ikke nedbør

15.0 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN@10cmQ3

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN@45cmQ2

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

240 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange våte løssnøskred gått pga. solpåvirkning.

Vær

Ikke nedbør

15.0 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN@10cmQ3

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN@45cmQ2

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Amalie@frilutsliv_hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

185 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observasjonar av løssnøskred på omkringliggende fjell, som følge av sol påvirkning frå tidligare dagar.

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTPV@100cmQ1

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Hørte skredutløysing på veg oppover, antakelig frå vestlig brattheng lenger nede i dalen.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STORDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Skredhendelse

2 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: STRANDA

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

1.8 grader

Fritekst

Jeg skulle opp å se på skredet men kom meg ikke opp ryggen med de her snøforholdene så jeg snudde. Fikk derfor ikke sjekket høyere.

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@12cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STORDAL

Ulykke/hendelse

Fikk tilsendt dette bildet. Skredet gjekk ca. 16.20 onsdag 11.4

Ikke spesifisert

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.