Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 11.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er no sola som styrer skreproblema og dette gjev store døgnvariasjonar. Kantkornlaga som ligg under den siste nysnøen vil vere lettast å påverke av en enkelt skikøyrar der sola varmar overflata, men hugs at dei svake laga finns i alle himmelretningar. Våte laussnøskred som vert løyst ut naturleg kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gje skred opp i str. 3. Det komplekse snødekket gjer at ferdsel i skredterreng er krevjande. Etter mildvêr over 1000 moh i helga med påfølgande gjenfrysing er ferske fokksnøflak avgrensa til områder høgt til fjells.
Den siste veka har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og nokre stadar har denne blitt påverka av vind frå vekslande retning og mildvêr over 1000 moh søndag. Under nysnøen, er det bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa, medan det er større variasjonar høgare i fjellet. Snøgrensa i regionen ligg no mellom 250 og 400 moh.
Det er vedvarande svake lag på fleire djup i snødekket. I overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket er det kantkorn og stadvis rim. Lenger ned i snødekket ligg det kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Det varierer mykje i regionen på kvar dette har ugunstige nok eigenskapar til å gi skred.
Tirsdag er det observert flakskred opp i str. 3 både I Strandadalen og i Indreeidsdalen. På Saudehornet vart ein person tatt av skred tirsdag, men vart ikkje begravd eller skada.
Frå Geirangerfjellet viser observasjonar tysdag at snødekket er i ferd med å bli fuktig på 600 moh, mens på 950 moh er det berre overflata som er påverka av mildver søndag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STORDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Skredhendelse

2 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: STRANDA

Fritekst

Jeg skulle opp å se på skredet men kom meg ikke opp ryggen med de her snøforholdene så jeg snudde. Fikk derfor ikke sjekket høyere.

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

1.8 grader

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@12cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: STORDAL

Ulykke/hendelse

Fikk tilsendt dette bildet. Skredet gjekk ca. 16.20 onsdag 11.4

Ikke spesifisert

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Stabilitetstest

Middels

ECTP12@40cmQ1

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: STRANDA

Snødekke

115 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: VOLDA

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.