Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 10.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er no sola som styrer skreproblema og dette gjev store døgnvariasjonar. Kantkornlaga som ligg under den siste nysnøen vil vere lettast å påverke av en enkelt skikøyrar der sola varmar overflata og mange stader vil også skred løysast ut naturleg. Våte laussnøskred kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gje skred opp i str. 3. Det komplekse snødekket gjer at ferdsel i skredterreng er krevjande. Etter mildvêr over 1000 moh i helga med påfølgande gjenfrysing er nysnøflak avgrensa til områder høgt til fjells. Vind frå Ø måndag og tysdag kan likevel gje ferske fokksnøflak der det er tørr snø tilgjengeleg.
Den siste veka har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og nokre stadar har denne blitt påverka av vind frå vekslande retning og mildvêr over 1000 moh søndag. Det er store variasjonar på kor mykje mildvêret har verka avhengig av høgde og eksposisjon. Under den ferskaste nysnøen, er det bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa, medan det er større variasjonar høgare på fjellet.
Det er vedvarande svake lag på fleire djupner i snødekket. I overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket er det kantkorn og stadvis rim. Lenger nede i snødekket er det eit kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Det varierer mykje i regionen på kvar dette har ugunstige nok eigenskapar til å gi skred.
Det gjekk fleire flakskred i samband med nysnøen fredag og laurdag, både naturlege, fjernutløyste og skiløparutløyste. Søndag ga mildver våte laussnøskred i alle himmelretningar opp til ca 1000 moh.
I tillegg er det observert drønn fleire stadar i regionen, både i Strandadalen, Kvistaddalen og på Standalseidet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stedvis frisk bris. Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Runes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Drønn i snøen

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: PetterHorthe (Ukjent)

i kommune: ØRSKOG

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jesper@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør

10.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gitt

CTH21@25cmQ3

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Løssnøskred ses på mange omkring liggende fjell

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: For kommunen. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Ulykke/hendelse

Første skikkelig varme soldagen. Muligens lite tilfrose nettene før. Nedkjøring seint på dag. Brattheng mot sola. Skiløpar brukte abs-sekk og løyste den ut. Uvisst om den hadde noko å seie. Luftambulansen flaug over. Skredgruppe og politi på plass ved parkeringa på vassverket.

Leteaksjon igangsatt

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjekk eit nytt naturleg utløyst lenger vest. Vest om rennene, ca 1 t etter skiløparskredet.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: halgeir@svv (****)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke observert

6.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: STRANDA

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

0 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.