Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 09.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Det er eit komplekst snødekke, med nysnøflak i mange himmelretningar og fleire vedvarande svake lag. Ferdsel i skredterreng frårådast.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er eit komplekst snødekke i regionen med nysnøflak i fleire himmelretningar og vedvarande svake lag på fleire dybder. Det har vore gunstige temperaturar for stabilisering av nysnøflak, men dei kan framleis vere ustabile i høgda, og auka vind kan danne nye i leområder mot vest dei mest utsette stadane. Dei vedvarande svake laga vil ikkje stabilisere seg. Vedvarande svake lag gjer at det er lettare og løyse ut skred, både ved direkte påverknad eller fjernutløysing, og skred kan bli større enn om slike lag var fråværande. Ferdsel i skredterreng kan få alvorlege konsekvensar og frårådast.
Dei siste dagane har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og nokre stadar har denne blitt påverka av vind frå vekslande retning og mildvær. Høgda til mildværsgrensa har variert mykje i regionen, men nokre stadar har den vore opptil ca. 1000 moh. Under den ferskaste nysnøen, er det bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa. Over tregrensa er det tynn skare i bratte solvendte heng ellers laus snø.
Det er vedvarande svake lag på fleire dybder i snødekket. I overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket er det kantkorn og stadvis rim. Lenger nede i snødekket er det eit kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Det varierer mykje i regionen på kvar dette har gunstige nok eigenskapar til å gi skred.
Etter siste snøfall har det gått fleire flakskred. Blant anna gjekk det person- og fjernutløyste skred på Grøthornet og Strandafjellet fredag, og på Bondalseidet laurdag. I tillegg har det gått naturleg utløyste skred på laurdag og søndag.
I tillegg er det observert drønn fleire stadar i regionen, både i Strandadalen, Kvistaddalen og på Standalseidet.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stedvis frisk bris. Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Silenhag (Ukjent)

i kommune: SYKKYLVEN

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)

Vått flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skikjører løste ut mindre flakskred 20x20 meter, bruddkant på 10-20cm, våt tung snø.

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Thomas Riis (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Vær

Ikke observert

9.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Mye vann i snøen

plussgrader opp til ca 900. Ein del regn og opphoping av vatn over skare opp til 900. Mange våte laussnøskred i alle eksposisjonar frå 5-1100 moh.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Snø

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kristoffer (*)

i kommune: STORDAL

Snødekke

355 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Drønn i snøen

3 (små) drønn med korte mellomrom, ingen sprekkdannelser.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.