Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 07.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Nysnøflak og svake lag i snødekket kan påverkast. Våte skred kan forekomme under mildværsgrensa.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter nedbør og vind med skiftande retning finst det ustabile nysnøflak i dei fleste himmelretningar. Dei ferskaste er i leområder mot nord. Nysnøflaka kan nokre stadar ligge svake lag av rim, skare eller kantkornlag. Med slike kombinasjonar kan skred vere lettare og løyse ut og bli større enn om slike lag var fråværande. Dei vedvarande svake laga som ga skred i påska kan framleis påverkast. Det har vore færre fareteikn og mindre skredaktivitet på desse i det siste, men ved påverknad kan skred bli store, og konsekvensane av ferdsel i skredterreng alvorlege. Stigande temperaturar vil vere ugunstig for stabiliteten til snødekket, og det kan gå våte laussnø- og flakskred under mildværsgrensa. Dette gjeld særleg der nysnøen ligg på hardt underlag, og der det er vedvarande svake lag i snødekket.
Dei siste dagane har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og nokre stadar har denne blitt vindpåverka. Under den ferskaste nysnøen, er det bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa. Over tregrensa er det tynn skare i bratte solvendte heng, og kantkorn har stadvis danna seg under denne.
Laus snø blei delvis omdanna til kantkorn i påska, og stadvis ligg det rim på samme overflate. Lenger nede i snødekket finst det også svake lag av kantkorn, og det var desse som førte til skred i påska. Det varierer mykje i regionen på kvar dette har gunstige nok eigenskapar til å gi skred.
Torsdag gjekk det eit personutløyst lite flakskred på Fjellsætra, og på fredag gjekk det fleire små fjernutløyst flakskred på Strandafjellet. Det var også eit skred på Grøthornet i Ørsta.
Fredag blei det også observert drønn fleire stadar i regionen, både i Strandadalen, Kvistaddalen og på Standalseidet.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Urax (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ferske sprekker

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urax (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: Hege (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredhendelse

2 - Små

Tørt flakskred

Fritekst

5-30cm bruddkant, utløyst kontrollert, skredmassene gikk inn i skiløype, vind i høgda, skredet gikk ved belastning av tynt snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjekk no i den sentrale renna på midten, anslår str 3

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bjørnar@Hagefonna (**)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Faretegn

Ferske skred

Ett skred detektert vha. infralyd 2018-04-07, UTC 08:22:17

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Runes (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.