Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnast ferske fokksnøflak i leområder. Det er også vedvarande svake lag høgt i snødekket som kan påverkast av ein skikøyrar.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Auka vind frå Ø-SØ torsdag og fredag vil truleg føre til vindtransport av laussnø og danne ferske, ustabile fokksnøflak i leområder. Det er også fleire svake lag av kantkorn høgt i snødekket, som er mogleg å påverke, både under eldre og nyare fokksnøflak. Det er generelt eit komplekst snødekke i regionen. I skjerma områder der sola får tak kan det gå laussnøskred.
Snøoverflata varierer. I skjerma områder er det 10-15 cm laussnø, andre stadar er det danna mjuke flak etter vindpåverknad, medan i sørsider har det danna seg smelte-fryse skare. Under dette er det i hovudsak fokksnøflak av varierande hardheit, danna i vind frå SØ-Ø.
Kaldt vær over ein lenger periode har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket, og fleire lag er heilt eller delvis omdanna til kantkorn. Dette gjeld både laus snø på overflata, nedføyka nysnølag, og lag under smelte-fryseskare. Generelt er det likevel lite fareteikn i snødekket, og lite spenningar i overliggande flak, dei fleste stadar. Det finst også kantkornlag lenger ned i snødekket, særleg rundt skare- og islag, men desse er vanskelege å påverke.
Tirsdag løyste skikøyrar ut eit harmlaust flakskred av fokksnø på solskare på Grøtdalstinden i Velledalen.
Det blei også observert drønn og sprekker i snøen i Grøndalen, opp mot Hattemakaren torsdag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-16 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-16 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: STRANDA

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredproblem

Ubunden snø

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertØverst i snødekke finn ein tjukke lag av små kantkorn opptil 1mm store. Dette er også skredproblemet om det føyker ned med fokksnø eller kjem meir nedbør som snø

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

1 Liten

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Tord@nordfjordFHS (Ukjent)

i kommune: VOLDA

Vær

Ikke nedbør4.0 grader

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Rapportert av: Dagfinn@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: VOLDA

Stabilitetstest

Ikke gittECTN13@8cmQ2

Vær

Ikke observert-1.0 grader

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Går over enkelte områder med fokksnø. Med noen cm med finkornet snø under. Som er litt sokker aktig og løs (knyttneve).

Snødekke

150 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.