Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan stadvis ligge små, ferske ustabile fokksnøflak. Eldre fokksnøflak ligg nokre stader på vedvarande svake lag av rim og kantkorn. Mektigheita til flaka er generelt lita, men dei kan påverkast der dei ligg på svake lag og snødekket er tynt eller mjukt. Vindauke utover dagen ventast å føre til at mykje av laussnøen på overflata flyttar seg inn i leområde og legg seg som ustabile fokksnøflak. Skredfaren vil då vere noko aukande, men vurderast fortsatt til lå ligge innanfor faregrad 2-moderat. Det kan gå nokre laussnøskred i bratt terreng der sola står på.
Det har kome 5-10 cm nysnø dei siste dagane med lokale variasjonar. Mykje av snøen ligg framleis laus og ubunden. Generelt ber snødekket preg av vind som har ført til danning av fokksnøflak av varierande hardheit. Skilnaden kan vere stor på korte avstandar, og fokksnøflak ser ut til å finnast i alle himmelretningar. I bratte sørvendte heng har det danna seg smelte-fryseskare etter dagar med sol.
Kaldt vær over ein lenger periode har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket, og det har danna seg fleire lag med kantkorn. Dette har blant anna skjedd med det nedføyka nysnølaget under fokksnøflaka, og dette gir utslag i stabilitetstestar. Det finst også kantkornlag lenger ned i snødekket, særleg rundt skare- og islag, men desse er vanskelegare å påverke.
Tirsdag løyste skikjøyrar ut eit flakskred str.1 av fokksnø på solskare på Grøtdalstinden.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-16 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-16 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.