Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 12.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå SØ vil transportere snø som framleis ligg ubunden inn i V-N-Ø renner, søkk og lesider. Her kan ein forvente mindre fokksnøflak. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Snødekket generelt ber preg av mykje vind i dei siste dagane, som har gitt stor pålagring og flakdanning i leområder hovedsakleg i V-N-Ø sektor. Ryggar og toppar er avblesne eller med hardpakka snø.
Det er observert kantkorn i snødekket, men det er få observasjonar på utviklinga av dette. I naboregionar er dette problemet meir framtredande. Det er førebels ikkje rekna som eit skredproblem i denne regionen.
Sundag: skred utløyst av skiløper ved skitrekket i Volda. Storleik 2. Vestvendt, storleik 2. Sundag er det observert eit naturleg utløyst skred på 500 moh, SV for Koppefjellet. Det er laurdag observert naturleg utløyst skred SØ for Fivelstad i Nibbedalen. Observatør melder storleik 4.
Nedbør
2 - 6 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh natt til søndag
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
4 - 8 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Bjørnar (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Skicutta. Brattheng på nedsida av trakka løype.Påvirket ingenting

Vær

Snø-1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: einar@nortindBOF (***)

i kommune: VOLDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Snø-2.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kristoffer (*)

i kommune: ØRSTA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Fritekst

Stort sett hardt og vindpåvirket snødekke. Begynt å bygge seg en god del skavler. Vanskelig å si omfanget grunnet flatt lys.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

140 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Jossihth (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredhendelse

4 - StoreUkjent

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnar (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnar (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.