Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 09.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå leområder hvor det legger seg opp ferske nysnøflak. Svake lag i snødekket gir en utfordrende situasjon over mildværsgrensa.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og sterk vind vil legge opp ustabile fokksnøflak i leområder og forsenkningar. Eldre fokksnø setter seg gradvis, men dei utfordrande forholda i snødekket ellers med kantkorn og rim vil vedvare. Rim og kantkorn kan enkelte stader forsterke skredproblema og gi skred av str 3. Faregraden blir vurdert til 3- betydeleg i dei områda som får mest snø.
Siste tida før vinden torsdag har det kommet litt dunsnø med lite vind som har lagt seg på over det heile. Snøoverflata forøvrig er ei vekselvis hardt og mjukt, og ulike former for fokksnø. Enkelte stader er eldre skare blåst fram. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag. Det er også kantkornutvikling fokksnø. Det har også vært danna rim i overflata, særlig i områder som har vært skjerma for vinden.
Ingen skredaktivitet registrert siste døgna.
Tirsdag- torsdag lett snøvær. Vinden tek seg opp torsdag formiddag.
Nedbør
4 - 8 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørvest
Temperatur
-8 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om kvelden
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen
Temperatur
-7 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om kvelden
Skydekke
Skyet
Mest nedbør i sørvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: SYKKYLVEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Faretegn

Ferske skred

Bilde fra regobs

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: SYKKYLVEN

Stabilitetstest

GodECTN28@20cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observertLitt vind, ingen betydelig vindtransport generelt på fjellet.

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Snødekke

80 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransport. Vind 10 ms på 750. Sannsynlegvis meir vind høgare opp.

Vær

Snø0.0 grader

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: SYKKYLVEN

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Snødekke

70 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: SYKKYLVEN

Vær

Regn3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Regn

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: SYKKYLVEN

Vær

Regn4.0 grader

Snødekke

80 cm snødybde

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.