Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 08.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø og ein del vind i fjellet vil fornye skredproblemer med ferske fokksnøflak i leområder. Snødekket forøvrig er samansatt og komplekst med rim og kantkorn som kan forsterke skredproblema. Vær spesielt merksam i forsenkninger og leområder som har fersk fokksnø og mjuk eldre snø. Faregraden er vurdert til 2- moderat.
Søndag kom det litt dunsnø, utan vind, som har lagt seg på over det heile. Snøoverflata forøvrig er ei laus og mjuk snøoverflate som er gradvis meir vindpåvirka over tregrensa etter kuling fra SØ sist veke. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag, spesielt rundt 23.des skaren. Det har også vært danna rim i overflata, særlig i områder som har vært skjermet for vinden.
Ingen skredaktivitet registrert siste døgna.
Søndag kom det litt tørr, kald snø i deler av regionen. Tirsdag lett snøvær.
Nedbør
7 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Minst nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
4 - 8 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørvest
Temperatur
-8 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om kvelden
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Dagfinn@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Stabilitetstest

Ikke gittCTE6@12cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke observert-1.0 grader

Snødekke

244 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Trygve@friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Stabilitetstest

Ikke gittCTE6@12cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø-1.0 grader

Snødekke

245 cm snødybde

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snødekke

200 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Vær

Snø

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: STORDAL

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@30cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodECTP29@80cmQ3

Vær

Snø5.0 grader

Snødekke

200 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.