Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 07.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. Den kan ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og litt vind gir skredproblemer med ferske fokksnøflak i leområder. Fokksnøflaka kan enkelte stader legge seg på overflaterim. På slike stader er det lett å løyse ut skred. Vær derfor varsom i skjerma områder og forsenkninger i terrenget. Størst utbreiing av skredproblemet i områder som får mest snø. Faregraden blir vurdert til 2- moderat.
Søndag kom det litt dunsnø, utan vind, som har lagt seg på over det heile. Snøfallet fra tidlig sist veke har gitt ei laus og mjuk snøoverflate som er gradvis meir vindpåvirka over tregrensa etter kuling fra SØ sist veke. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag, spesielt rundt 23.des skaren. Det har også vært danna rim i overflata, særlig i områder som har vært skjermet for vinden.
Ingen skredaktivitet registrert siste døgna.
Tidlig forrige veke var det stor snøforflytning. Siden onsdag har det vært pent, kaldt vær og lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten. Laurdag meldte observatør om fortsatt mykje laus snø tilgjengelig for vind nesten til topps. Søndag kom det litt tørr, kald snø i deler av regionen.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-18 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær
Plussgrader kun i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
7 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Minst nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snødekke

200 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Vær

Snø

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: STORDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

MiddelsECTP12@30cmQ2

Vær

Snø5.0 grader

Stabilitetstest

GodECTP29@80cmQ3

Snødekke

200 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Dagfinn@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittCTE16@13cmQ2

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Faretegn

Ikke gittVind påvirket nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.