Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 06.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I enkelte forsenkningar og lune leområder kan det ligge eldre mjuke fokksnøflak som kan løysast ut av skiløpar. Det er mulig at nokre av desse fokksnøflaka, både eldre og nyare, ligg på overflaterim. Da løysest dei vesentleg lettare ut ved belasting. Skredproblema kan i dette tilfellet være samanfallande med det beste skiføret. Vær derfor varsom i slike områder. Det er også kantkornlag i snødekket som kan gi skred av str 3 dersom laga går i brudd, men det er vurdert at det skal mykje til å påvirke desse laga. Skredfaregraden blir vurdert til 2- moderat.
Søndag kom det litt dunsnø, utan vind, som har lagt seg på over det heile. Snøfallet fra tidlig sist veke har gitt ei laus og mjuk snøoverflate som er gradvis meir vindpåvirka over tregrensa etter kuling fra SØ sist veke. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag, spesielt rundt 23.des skaren. Det har også vært danna rim i overflata, særlig i områder som har vært skjermet for vinden.
Ingen skredaktivitet registrert siste døgna.
Tidlig forrige veke var det stor snøforflytning. Siden onsdag har det vært pent, kaldt vær og lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten. Laurdag meldte observatør om fortsatt mykje laus snø tilgjengelig for vind nesten til topps. Søndag kom det litt tørr, kald snø i deler av regionen.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-13 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om formiddagen
Skydekke
Klarvær
Plussgrader kun i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-18 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær
Plussgrader kun i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Dagfinn@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittCTE16@13cmQ2

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Faretegn

Ikke gittVind påvirket nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

GodECTN3@4cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekkar i fersk vindtrsp. 4f i toppen 3 cm. Mjukare under.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnar (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.