Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 04.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden vil vind fra SV og mulighet for litt snø gi noen mindre, ferske fokksnøflak på utsatte plasser. Flakene vil stort sett være myke og det vil være mulig å løse ut skred opp til str 2. Flakdannelser fra tidligere i uka ventes i stor grad å ha stabilisert seg og det skal mer til for å løse ut skred her, men skred kan bli større. Det vil være forskjell i hardhet og tykkelse på flakene etter som hvordan vinden har tatt. Problemet kan finnes i flere himmelretninger. Vær også oppmerksom i overgangen tynt til tykt snødekke. Her kan det være mulig å påvirke vedvarende svakt lag av rim eller kantkorn. Skred i slike lag vil kunne bli middels store, men er vanskeligere å påvirke. Vær derfor særlig varsom på konvekse partier med tynt snødekke. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Nysnø søndag til tirsdag har gitt en løs og myk snøoverflate som er gradvis mer vindpåvirket over tregrensa etter kuling fra SØ tirsdag ettermiddag og onsdag. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag, spesielt rundt 23.des skaren. Det har også vært dannet rim i overflata, særlig i områder som har vært skjermet for vinden. Etter snøfallet forrige uke, er det observert nedsnødde rimlag høyt i snødekket.
Fredag ble det registrert et flakskred i utsatt terreng ved Bondalen.
Tirsdag og onsdag var det stor snøforflytning. Siden onsdag har det vært pent, kaldt vær og lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten. Fredag ble det meldt om drønn i snøen ved Bondalen. Det ble også meldt om oppsprekking i snødekket på Grøthornet (Volda). Lørdag meldte observatør om fortsatt mye løs snø tilgjengelig for vind nesten til topps.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 5 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-12 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Stabilitetstest

GodECTN3@4cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekkar i fersk vindtrsp. 4f i toppen 3 cm. Mjukare under.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnar (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

5 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Snødekke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Jossihth (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

Rapportert av: Magne Martin Røkkum (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.