Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom der det ligg fersk fokksnø, elles stabile forhold.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og tørr luft kan gi forhold for ny vindtransport, og gi skredproblemer med ferske fokksnøflak bak store henteområder. Utbreiinga av problemet, og storleiken på flaka er vurdert å være avgrensa i høgfjellet. Ved skoggrensa derimot, er det flekksvis med snø som er flyttbar for den kraftige vinden, og det kan gi skredproblemer med mjuke fokksnøflak her. Faregraden er vurdert til 2- moderat der snøen blir flytta med vinden.
Snøoverflata i høgda er no prega av eldre, harde fokksnøflak frå uværet sist helg og fønvinden tidlegare denne veka . På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft i låglandet. Den tørre lufta og klarvær med utstråling heldt snødekket forholdsvis tørt.
Kantkorn er under utvikling i snødekket, men er ikkje eit skredproblem. Det er eit rimlag som har vore eit aktivt skredproblem tidlegare, men det er ikkje registrert aktivitet i det sidan mandag. Det er derfor truleg stabilisert seg.
Ingen registrerte skred siste døgna.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-10 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-9 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Klarvær
Økende vind utover dagen, sent om kvelden kan hende full storm de mest utsatte steder. Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SYKKYLVEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i høgda. Roligare lavare nede. Det er avgrensa kor mykje snø som kan verte transportert då det alt er vindpakka og skarete som følgje av vind og varme tidlegare i veka, men det er ein del snøfokk så noko er under transport. Det kan vere samling av laussnø i sørvendte sider som no vert flytta over i nye eksposisjonar, spesielt høgare oppe pga kraftig vind i høgda.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SANDE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Ekelandsigne (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ferske skred

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.