Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 13.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket har fått ein del vind siste tida, så det blir vurdert at det no ligg lite laus snø tilgjengelig for vinden. Gunstige temperaturar under fønforholda tidlegare i veka har ventelig gitt fokksnøen tid til stabilisering. Opptil kuling i fjellet kan danne nokre ferske fokksnøflak bak store henteområder, men storleiken på desse, og utbreiinga på problemet blir vurdert å være avgrensa. Det er imidlertid sjanse for at enkelte av fokksnøflaka ligg på rim, spesielt utsett i skoggrensa. Flaka som ligg på rim kan lettare løysast ut av skiløpar. Faregraden blir vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata i høgda er no prega av fokksnøflak av ulik hardheit frå uværet sist helg og fønvinden tidlegare denne veka . På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft i låglandet. Den tørre lufta og klarvær med utstråling heldt snødekket forholdsvis tørt.
Før helga blei det det observert eit nedføyka lag av overflaterim i Volda som også mandag viste teikn til ustabilitet. Krystallane er best utvikla i lågareliggande områder/ skogrensa. Kantkorn er under utvikling i snødekket.
Ingen registrerte skred siste døgna.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-9 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-10 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SANDE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Ekelandsigne (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ferske skred

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: VOLDA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SYKKYLVEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.