Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 12.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind frå søraustleg retning vil flytte tilgjengeleg laussnø inn i leområder mot NV. Dette gir skredproblem med fersk fokksnø der snøen er flyttbar med vinden. Fokksnøen etter fønforholda onsdag vil også trenge litt tid for stabilisering. I enkelte skjerma terrengformer i skoggrensa kan fokksnøflaka ligge på rim, og lettare skli ut ved vekta av ein skiløpar. Faregraden blir her vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata i høgda er no prega av fokksnøflak av ulik hardheit frå uværet sist helg og fønvinden tidlegare denne veka . På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft i låglandet. Den tørre lufta og klarvær med utstråling heldt snødekket forholdsvis tørt.
Før helga blei det det observert eit nedføyka lag av overflaterim i Volda som også mandag viste teikn til ustabilitet. Krystallane er best utvikla i lågareliggande områder/ skogrensa. Kantkorn er under utvikling i snødekket.
Plussgrader, men tørr luft i låglandet onsdag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sør om kvelden
Temperatur
-7 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-9 °C til 0 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.