Snøskredvarsel for Sunnmøre torsdag 11.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opp i kuling frå sørlig retning kan enkelte stader flytte laus snø inn i nye leområder vendt mot NV. Dette gir skredproblem med ferske fokksnøflak her. Problemet vil være mest utbredt i høgare strøk der snøen er kaldare og sprøare og difor lettare å flytte på. Eldre fokksnø frå helga vil i hovudsak være stabilisert. Kantkornutviklinga i gammelt snødekke går for fullt, men er ikkje eit skredproblem. Nedføyka rim er vurdert å være eit skredproblem i avgrensa områder rundt skoggrensa. Faregraden blir vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata i høgda er no prega av harde fokksnøflak frå uværet i helga. På ryggar og vindutsette er skaren blåst fram. I høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. I skogen er det enkelte stader laus snø, og tynn mildværsskare. Fokksnøen ligg ujamnt fordelt og med ulik hardheit. Det har ikkje vore mildt høgt i fjellet sidan 23/12 og snødekket under mildværsskaren er hardt og stabilt. Fønforhold onsdag gir varm og tørr luft i låglandet.
Før helga blei det det observert eit nedføyka lag av overflaterim i Volda som også mandag viste teikn til ustabilitet. Krystallane er best utvikla i lågareliggande områder.
I Indreeidsdalen har automatisk skreddeteksjonsanlegg registrert fleire skred i østvendte heng søndag og mandag. Eit middels stort skred (str. 3) gikk helt ned i dalen mandag formiddag og samme dag var det også observert eit lite naturlig utløste skred (str. 2) frå Kyrkjetinden over Ørsta.
Plussgrader, men tørr luft i låglandet onsdag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-5 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 700 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sør om kvelden
Temperatur
-7 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.