Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 10.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terrengformasjonar som har samla fokksnø. Nokre stadar kan fokksnøen ha lagt seg over eit svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen har hatt fleire dagar på å stabilisere seg med gunstige temperataturar, og eventuelle skred forventast å bli små (str 2). Vind frå SØ kan bygge opp flak i NV-vendte heng iløp av dagen, men det er antatt å vere begrensa mengder snø tilgjengeleg til transport. Utbreiinga av rimlaget er usikkert, men der det er godt utvikla kan skred løysast ut lett og bli middels store. Snøskredfaren vurderast som moderat (2).
Etter kraftig vind frå sør og vest søndag og mandag er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Det har i hovudsak danna seg fokksnøflak som stadvis er tjukke, medan vinden har erodert ned til mildværskara på dei mest vindutsatte stadane. Mildværsskara blei danna 23/12 og under denne reknast snødekket som stabilt.
Før helga blei det det observert eit nedføyka lag av overflaterim i Volda som også mandag viste teikn til ustabilitet. Krystallane er best utvikla i lavaraliggande områder.
I Indreeidsdalen har automatisk skreddeteksjonsanlegg registrert fleire skred i østvendte heng søndag og mandag. Eit middels stort skred (str. 3) gikk helt ned i dalen mandag formiddag og samme dag var det også observert eit lite naturlig utløste skred (str. 2) frå Kyrkjetinden over Ørsta.
Sidan natt til tirsdag har det vore mildare vær, som har ført til betre binding mellom korna i snødekket.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-7 °C til 3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-5 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 700 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Kristoffer (*)

i kommune: SYKKYLVEN

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Mye vann i snøen

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: VOLDA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø frå sør-sørvest og inn i nordvendte heng. Opp i 11-12 m/s på ryggene. Avblese.

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Stabilitetstest

GodECTP14@20cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

RimkrystallerStabiliteten i dette henget er dårlig. Det same rimlaget som eg fann i høgda sist veke har meir utvikla rimkrystaller i dette henget (på denne høgda). Dobbelt så store og rimkrystallane er ca 4-6mm på denne høgda. ECTP11@45cm med glatt brot q1

Vær

Ikke nedbør-1.7 grader

Stabilitetstest

DårligECTP11@45cmQ1

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.