Snøskredvarsel for Sunnmøre tirsdag 09.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø i mange himmelretninger, feks. i søkk og renneformasjonar. Lettest å løse ut skred der fokksnøen er tynn eller myk.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolig vær og gunstige temperaturer gir snødekket tid til stabilisering. Det kreves etter hvert større tilleggsbelastning for å påvirke ustabil fokksnø og eventuelle skred ventes ikke å bli større enn strl 2. Vær likevel oppmerksom på at det var betydelig mer vind mandag enn varslet og at det noen steder ligger ferskere fokksnø. Mot kvelden kan økende vind fra SØ gi nye fokksnøansamlinger i heng mot NV. Begravd rimlag er noen få steder svært ustabilt og vil være enklest å påvirke der fokksnølaget er tynt og mykt. Faregraden vurderes til 2-moderat
Etter kraftig vind søndag er snøoverflaten preget av harde fokksnøflak eller skare der vinden kan ha erodert ned på gammel mildværsskare. Det ventes at vinden også har påvirket snødekket i skogen. Fokksnøen ligger ujevnt fordelt og flere steder i svært tykke flak. Det har ikke vært mildvær siden 23/12 og snødekket under mildværsskaren er stabilt.
Det er observert nedføyket overflaterim før helga. Dette ble gjenfunnet nede i snødekket mandag ved Volda og viser fortsatt tegn til ustabilitet.
I Indreeidsdalen har automatisk skreddeteksjonsanlegg registrert flere skred i qstvendte heng søndag og mandag. Ett strl 3 skred gikk helt ned i dalen mandag formiddag. Det er også observert naturlig utløst strl 2 skred ved Ørsta S-vendt heng.
Mandag er det plussgrader opp til ca 600 moh. Det har vært økende vind mandag morgen med kraftig snøfokk i fjellet
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-8 °C til -1 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-7 °C til 3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kristoffer (*)

i kommune: SYKKYLVEN

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: VOLDA

Vær

Ikke nedbør0 grader

Stabilitetstest

GodECTP14@20cmQ3

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø frå sør-sørvest og inn i nordvendte heng. Opp i 11-12 m/s på ryggene. Avblese.

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør-1.7 grader

Stabilitetstest

DårligECTP11@45cmQ1

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

RimkrystallerStabiliteten i dette henget er dårlig. Det same rimlaget som eg fann i høgda sist veke har meir utvikla rimkrystaller i dette henget (på denne høgda). Dobbelt så store og rimkrystallane er ca 4-6mm på denne høgda. ECTP11@45cm med glatt brot q1

Bilde fra regobs

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Bilde fra regobs

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke observert-1.7 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Synlig snøfokk frå mange fjell over 800moh. Litt lett snøfokk på denne høgda

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.