Snøskredvarsel for Sunnmøre fredag 08.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i fjellet. Unngå bratte leområder med mye nysnø. Vær ekstra konservativ i vegvalgene når sikten er dårlig.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nysnø og kraftig vind frå nordvest gir stor vindtransport av snø. Dette gir skredproblem med nysnøflak i leområder. Kaldere vær gir lågare nysnøgrense og skredproblema følger etter. Nysnøen faller på fuktig underlag og vil stabilisere seg raskt til det gamle snødekket og ellers gunstige forhold for rask stabilisering. Faregraden går ventelig kortvarig gå opp til 3-betydelig.
Snøvær mandag og tirsdag med påfølgande mildvær til 700 moh tirsdag. Kaldare vær onsdag gir gjenfrosset snødekke opp til mildværsgrensa. Snødekket i høgda er torsdag finkorna med skarelag innimellom. Torsdag er det mildvær og regn til topps som vil gjennomfukte snødekket.
Det er kantkorndannelse under skarelag nede i snødekket. Dette vil med stort sannsyn bli tatt ut med midlværet torsdag.
Skredradar har registrert skred i Indreeidsdalen onsdag. Skredaktivitet ved Floget 700moh tirsdag. Også fleire andre skredobservasjonar tirsdag.
Store nysnømengder i fjellet. Mildværsgrensa går høgt, 600-800 moh. Onsdag er det litt snø ved havnivå i indre strøk av regionen. Snødekket i høgda er ujamnt fordelt i terrenget. Frå 85cm til over 200cm. Smeltefurer opp til over 800moh.
Nedbør
16 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-5 °C til 4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 1700 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet
Betydelig lavere snøgrense mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område
Vind
Frisk bris fra vest, endring til liten kuling fra nordvest om kvelden
Temperatur
-6 °C til -1 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 600 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Faretegn

Ferske skredEtt skred detektert vha. infralyd 2017-12-08, UTC 15:17:00

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NORDDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ØRSTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Faretegn

Ferske skredEtt skred detektert vha. infralyd 2017-12-06, UTC 21:48:29

Bilde fra regobs

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: NORDDAL

Faretegn

Ferske skredEtt skred detektert vha. infralyd 2017-12-06, UTC 17:52:23

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: STRANDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

120 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Marita (Ukjent)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Ferske skredObserverte et lite snøskred

Stabilitetstest

MiddelsCTH24@20cmQ3

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø0.0 grader

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.