Snøskredvarsel for Sunnmøre mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabilt, men vær fortsatt forsiktig i områder med våt snø. Hold avstand til bratte fjellsider med glidesprekker og utløp for våte skred.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt varmt vær gjør at faren for våte skred opprettholdes. Synkende temperaturer virker stabiliserende på våtskredproblemet. Når vann trekker ned i snødekket øker faren for større våte flakskred og glideskred. Det er vanskelig å anslå timing og omfanget av dette problemet. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.
Varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde den siste uka har ført til vått snødekke og nedsmelting av ulike lag opp til ca 1500 moh. I solskjermede nordsider i høyfjellet kan det fortsatt finnes lagdelt snø med kantkorn i forbindelse med skarelag, men disse regnes nå som mindre aktive etter flere dager med mildvær og regn til topps. Søndags formiddag var det +4 grader og regn på Åkerneset målestasjon (900 moh).

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.