Snøskredvarsel for Sunnmøre søndag 23.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Skredfarevurdering

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og pågåande vind frå V-NV vil føre til snøtransport inn i NØ-Ø-SØ-S-SV renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-25 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Store lokale forskjellar i nedbør, mest i aust. Dette har har ført til snøtransport og pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Varierande vêr og temperatur har vore gunstig for rask stabilisering til omlag 1000moh. Over den høgda har det vore kaldare og vil ta lenger tid. Det har tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, nysnø til havnivå og sterk vind frå NV i fjellet.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

5 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Sludd 1.0 grader

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Rapportert av: Karoline@Friluftsli-Hivolda (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Snødekke

90 cm snødybde 40 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skred Skiutløyst skred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vindtransportet snø, grunna avblåste ryggar.

Faretegn

Stort snøfall 40 cm nysnø siste 24t.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Litt temperaturforskjell, samt solpåverknad.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

God ECTN13@26cmQ2

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre flakskred

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: VOLDA

Vær

Snø 3.0 grader

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Snødekke

150 cm snødybde 4 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skytande sprekkar og oppsprekking rundt ski. Mest frå ca 1100 og oppover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet.

Vær

Snø 0.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Middels ECTP11@20cmQ2

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør 2.0 grader

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Snødekke

0 cm snødybde 30 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø -3.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredhendelse

2 - Små Vått flakskred

Snødekke

50 cm snødybde 25 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø 0 grader

Ulykke/hendelse

Ikke spesifisert

Rapportert av: halgeir@svv (****)

i kommune: NORDDAL

Skredhendelse

3 - Middels Vått flakskred

Rapportert av: GordieS (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

0 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn